Flera fall av diabetes hittades hos Sockerkollen Midjemåttet starkaste riskfaktorn för sjukdom

Fram med måttbandet!
Ett allt för stort midjeomfång är den allra starkaste riskfaktorn för att utveckla diabetes typ 2. Av de fall av diabetes eller förstadier till sjukdomen som hittades hos Sockerkollen var tjock mage och utebliven vardagsmotion en gemensam nämnare.

Det visar resultatet av de 250 hälsoundersökningar som Sockerkollen har genomfört under tre dagar i Almedalen.

13 personer hade misstänka förstadier till diabetes och sju personer trolig diabetes. Samtliga har fått rådet att kontakta läkare för vidare diagnostik. De har i samband med beskedet samtalat med erfarna diabetessjuksköterskor och med diabetesläkare Carl Johan Östgren som varit på plats i Sockerkollens monter.

– Ska man bara komma ihåg en sak ifråga om sin hälsa, så är det att försöka hålla midjemåttet under 80 cm för kvinnor och under 94 cm män. Forskning visar att så fort man kommer över dessa nivåer så ökar risken både för typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Carl Johan Östgren.

För de allra flesta kom beskedet som en överraskning. De har inte testats tidigare eller haft misstankar om diabetes eller förstadier till diabetes. ”Jag såg skylten och blev nyfiken”, är det vanligaste svaret på frågan varför de gjorde hälsoundersökningen.

– Man kan fundera på primärvårdens roll i detta, det borde vara självklart för människor med exempelvis övervikt eller någon annan riskfaktor att besöka sin vårdcentral och kontrollera sin hälsa. Diabetes ska inte behöva upptäckas av en slump i Almedalen, säger diabetessjuksköterska Britt-Marie Carlsson, ordförande i Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD.

Sockerkollen är ett samarbete mellan den ideella föreningen Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård och hälso- och sjukvårdsföretaget MSD.

Frågor:
Britt-Marie Carlsson, ordförande Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, tfn 0706-93 69 17.
Carl Johan Östgren, diabetesläkare och professor Linköpings universitet, tfn 0706-69 42 25.
Ewa Lundborg Haller, Public Affairs Manager, MSD, tfn 070-355 08 04.

Om SFSD
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes. SFSD:s uppgift är:
• att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården .
• att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården.
• att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet.
• att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige.
• att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling.

http://www.swenurse.se/diabetesnurse

Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se

Taggar:

Dokument & länkar