Duscha kortare, byt packning och undvik plastflaskor: Så minskar du din vattenkonsumtion

Report this content

Färska siffror från SodaStream visar att en klar majoritet tycker att de har en hållbar livsstil. Trots detta konsumerar sex av tio vatten på flaska och endast en av sex tvekar på grund av den mängd vatten som krävs för att producera en plastflaska. Men faktum är att produktionen av en plastflaska kräver minst samma mängd vatten som flaskan sedan fylls med.[1] I samband med Världsvattendagen, vars syfte är att uppmärksamma vattenfrågor, tipsar därför SodaStream om hur du enkelt kan minska din vattenkonsumtion. 
[1] https://www.watercalculator.org/save-water/recycle-plastic/

Vatten är en av världens viktigaste resurser och förbrukningen av det blir därför naturligt en viktig hållbarhetsfråga. Bara i Sverige förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.[1]  I samband med Världsvattendagen har SodaStream därför genom en undersökning frågat svenskarna om deras inställning till vatten och hållbarhet. Resultatet visar att 59 procent köper kolsyrat vatten på flaska. Dessutom uppger 12 procent att de gör det varje vecka. Många tvekar dock och en av sex gör det eftersom produktionen av en plastflaska kräver mycket vatten.

Samtidigt visar resultatet att hela sju av tio tycker att de har en hållbar och miljövänlig livsstil. Dock menar 55 procent av de som anser sig leva hållbart att de kan göra mer.

– Det är glädjande att många anser att de har en hållbar livsstil men också att många tycker att de kan göra mer. Det indikerar på att det finns en vilja att bidra till en bättre och mer hållbar framtid. På SodaStream tror vi att om vi alla gör små förändringar kan vi gemensamt uppnå stora och viktiga resultat. Till exempel, om vi alla gör en sådan enkel sak som att stänga av vattnet när vi borstar tänderna kan vi spara kopiösa mängder vatten, säger Mats Ajpe, Marketing Director på SodaStream Nordics.


SodaStream delar här tips på hur det enkelt går att minska sin vattenförbrukning och på så sätt leva mer hållbart.

Stäng av kranen vid tandborstning
Det rinner sex liter vatten ur kranen varje minut, stäng därför av kranen vid tandborstning.[2] Genom att utgå från två tandborstningar per dag på cirka två minuter går det alltså att spara så mycket som 24 liter vatten per person och dag.


Diska inte under rinnande vatten
Undvik att låta kranen stå på under tiden som du diskar. Genom att istället fylla diskhon med vatten och diska i den går det att minska vattenförbrukningen.

Byt ut packningar
Om exempelvis en kran eller toaletten står och droppar kan det leda till en stor mängd onödigt vattenspill. Detta undviks dock mycket enkelt genom att byta ut packningar.

Duscha kortare tid
En dusch på tre minuter motsvarar 36 liter vatten medan en dusch på tio minuter motsvarar 120 liter.[3] Genom att duscha lite kortare tid kan man alltså spara mängder av vatten. Ett annat tips för att minska vattenförbrukningen är också att stänga av duschen vid intvålning.


Undvik att köpa vatten på plastflaska
Produktionen av en plastflaska kräver lika mycket vatten som flaskan sedan fylls med. Genom att undvika att köpa vatten på flaska går det alltså att dra ner på vattenförbrukningen. Satsa istället på en återanvändbar flaska som är enkel att bära med sig. Ett annat tips är att med hjälp av en kolsyremaskin göra eget bubbelvatten hemma.


Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen
Det går åt 15 liter för en disk i diskmaskinen och hela 50 liter vatten för en tvätt i tvättmaskinen. Var därför noga med att fylla såväl disk- som tvättmaskinen innan du kör igång disken eller tvätten.[4]Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under 12–15 mars 2021 genomfördes sammanlagt 1 021 intervjuer via internet med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.


Bilaga
Köper du kolsyrat vatten på flaska i butik?

Total

Ja, varje vecka 12 %
Ja, varje månad 15 %
Ja, några gånger per år 32 %
Nej, aldrig 23 %
Nej, jag kolsyrar mitt eget vatten hemma 16 %
Vet ej 2 %

Vad av följande, om något alls, får dig att tveka på att köpa kolsyrat vatten på flaska?

Total
Priset är för högt 31 %
Plastflaskor är dåligt för miljön 27 %
Jag anser att kranvattnet smakar bättre 26 %
Det är jobbigt att bära hem från butiken 24 %
Transporten av plastflaskor är dåligt för miljön 23 %
Produktionen av en plastflaska kräver en stor mängd vatten 16 %
Jag tycker inte om smaken av kolsyrat vatten på flaska 14 %
Jag är orolig för skadliga kemikalier 6 %
Jag tvekar inte 16 %
Vet ej 5 %

Tycker du att du har en hållbar och miljövänlig livsstil?

Total
Ja, definitivt 17 %
Ja, men jag skulle kunna göra mer 55 %
Nej, men jag skulle vilja göra mer 16 % 
Nej, men jag bryr mig inte 7 % 
Vet ej 5 % 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Larsson, presskontakt
Tel: +46 (0)736 64 04 48

E-post: peter@agency.se

 
[1] https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/

[2] https://miva.se/vattenochavlopp/dricksvatten/vattenmataren/tipsomdinvattenforbrukning.4.1fc3f8f913afc0821ee596.html

[3] https://miva.se/vattenochavlopp/dricksvatten/vattenmataren/tipsomdinvattenforbrukning.4.1fc3f8f913afc0821ee596.html

[4] https://miva.se/vattenochavlopp/dricksvatten/vattenmataren/tipsomdinvattenforbrukning.4.1fc3f8f913afc0821ee596.html

Dokument & länkar