Ny villkorsanalys för kriminalitetsförsäkring

Söderberg & Partners har i dagarna lanserat en ny analys av kriminalitetsförsäkringar. Analysen visar framförallt på de skillnader som finns mellan fristående försäkringar och den kombinerade företagsförsäkringens tilläggsförsäkringar. Produkterna uppvisar en stor bredd och skyddet skiljer sig avsevärt beroende på vilken produkt man väljer.

Söderberg & Partners senaste villkorsanalys inom kriminalitetsförsäkring innefattar nio försäkringsgivares villkor och av dessa får fem grönt ljus enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell. Bolagen med fristående produkter, framförallt Ace, AIG och QBE, är de som kan erbjuda det starkaste skyddet på området. Analysen visar dock att det finns skillnader även mellan de starkaste villkoren.

De största skillnaderna finns framförallt i tredjemansskyddet – den del av försäkringen som skyddar försäkringstagaren vid brott som begås av andra än anställda. Samtliga analyserade villkor lämnar ersättning för skada orsakad av egen personal medan endast de villkor som har ett omfattande tredjemansskydd lämnar ersättning för skada orsakad av utomstående.

En annan viktig del av försäkringen är bestämmelserna om triggers. I kriminalitetförsäkringsvillkoren används ofta triggern ”att en skada upptäcks”. Länsförsäkringar sticker ut bland de analyserade villkoren och har en trigger i tre led, då de dessutom har fem års preskriptionstid från brottstidpunkten. Det får med andra ord inte gå längre tid än fem år från det att brottet begicks till dess att skadan upptäcks.

-                          Det gäller att vara vaksam när man väljer försäkringsgivare för den här typen av produkter. Det är inte endast priset som skiljer försäkringarna från varandra utan det finns stora skillnader, vad gäller skydd och innehåll, mellan produkterna. Går du till bilhandlaren och väljeren billig bil får du sällan en bil som är utrustad med allt. Det fungerar på samma sätt med försäkringar. Man bör även vara uppmärksam när det gäller villkoren med en bredare omfattning, då de typiskt sett också har bredare undantagslistor, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig Sak- och företagsförsäkring på Söderberg & Partners.

Analysen bygger på en objektiv jämförelse av de analyserade försäkringsvillkoren, utan hänsyn till eventuell skadehanteringspraxis. Efter Söderberg & Partners bedömning av villkoren har varje bolag som ingår i analysen fått möjlighet att kommentera bedömningen av deras villkor, i syfte att reda ut eventuella feltolkningar. Ett rött betyg innebär inte, per automatik, att villkoret är undermåligt eller inte kan erbjuda ett fullgott skydd, utan att villkoret, i förhållande till övriga villkor/villkorsbestämmelser, inte är lika brett.

I de flesta fall finns det möjlighet att skräddarsy företagets försäkringslösningar med analysen som grund. Söderberg & Partners kompletterar alltid villkorsanalysen med individuell rådgivning för varje företag.

Mer information:
Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för skadeförsäkring, Söderberg & Partners
Tomas.Ohlin@soderbergpartners.se

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter.

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar en individanpassad lösning. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Taggar:

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar