Söderberg & Partners har branschens nöjdaste kunder – för tionde året i rad

Report this content

- SKI:s årliga rapport visar dessutom att kunder som anlitar en förmedlare generellt sett är mer nöjda än kunder som går direkt via försäkringsbolagen.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade idag resultatet av sin årliga undersökning kring kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. Undersökningen visar att Söderberg & Partners är den aktör som har mest nöjda kunder inom förmedlarbranschen – för tionde året i rad.

- Hela vår verksamhet går ut på att lösa våra kunders utmaningar och hjälpa dem fatta beslut som kan ha stor betydelse för deras ekonomi, deras arbete, och deras liv. Därför betyder det oerhört mycket för oss att få denna kvittens på att vårt arbete verkligen gör skillnad för kunderna och gör dem till de nöjdaste i hela branschen, säger Gustaf Rentzhog, VD, Söderberg & Partners.

Förmedlarkunder mer nöjda

SKI:s rapport fastslår även att kunder till försäkringsförmedlare generellt sett är mer nöjda än de kunder som har direktkontakt med försäkringsbolagen.

- Att förmedlarkunder är mer nöjda än de direktkunder visar tydligt hur värdefull och uppskattad den rådgivning som vi och våra förmedlarkollegor inom branschen ger. Det finns bevisligen ett stort behov av att få hjälp och stöttning i försäkringsfrågor, och jag är väldigt glad och tacksam över att våra kunder tycker att vi är det företag som gör detta bäst i Sverige, säger Gustaf Rentzhog.     

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: 076- 149 50 05

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar