Söderberg & Partners lanserar ny rådgivningsprocess inom företagsförsäkring

Söderberg & Partners lanserar en ny rådgivningsprocess för att kunna erbjuda ännu bättre råd till sina kunder inom sak- och företagsförsäkring. Den nya processen sammanför gedigen erfarenhet av försäkring och specialiserade produktanalyser med ett helt nytt IT-verktyg och sätter en standard för hur försäkringar kan jämföras. Genom den nya processen kan Söderberg & Partners på ett både överskådligt och djupgående sätt presentera och rekommendera försäkringslösningar för företag i förnyelser såväl som upphandlingar. Det här är ytterligare ett steg Söderberg & Partners tar för att erbjuda marknadens vassaste rådgivning.

Rådgivningsprocessen kommer att tillämpas på alla upphandlingar inför 1 januari 2015 och tillåter att detaljer från varje enskild försäkringsoffert kombineras med Söderberg & Partners välkända villkors- och försäkringsbolagsanalyser. I IT-verktyget skapas ett omfattande rådgivningsunderlag som sedan används i diskussion tillsammans med kunden för att välja ut den bästa försäkringslösningen. Den nya metoden adderar kraften hos nordens största analysavdelning med kundteamens gedigna erfarenhet för att kartlägga och möta varje kunds specifika behov. Rådgivningsprocessen har en stor spännvidd och kommer redan från start att omfatta lejonparten av Söderberg & Partners upphandlingar. Processen kan användas på alltifrån financial lines till motorförsäkring.

– Fram till idag har det inte funnits något liknande på den svenska försäkringsmarknaden och här får vi möjlighet att gå i bräschen när det gäller att leverera rådgivning till kunderna. Det är i upphandlingsläget som vi verkligen visar vad vi går för. Där sticker vi ut och ger en tydlighet i våra råd som ingen annan kan, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring på Söderberg & Partners.

För mer information, kontakta:

Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig sak- och företagsförsäkring

Tomas.Ohlin@soderbergpartners.se

Louise Hagsten, marknadschef
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se

Taggar:

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar