Söderberg & Partners presenterar årets första strategirapport

Report this content

Söderberg & Partners presenterar idag den första strategirapporten för 2021. Utöver en sammanfattning av bolagets marknadssyn och betyg för regioner, sektorer, räntor och alternativa tillgångar, innehåller rapporten även en fokusdel om evolutionen på tillväxtmarknaderna och en djupdykning i frågan om inflationen i USA är på väg tillbaka?

Fortsatt osäkerhet i spåren av pandemin

Pandemin präglar tyvärr fortfarande tillvaron och är i sig ett stort osäkerhetsmoment trots att vaccinering påbörjats. I rapporten framhålls att den globala konjunkturen bedöms fortsätta att stärkas, men att risker finns för förnyade utbrott och nedstängningar i exempelvis Kina, vilket skulle kunna vara förödande för återhämtningen.

Söderberg & Partners höjde betyget för aktier i mars och är sedan dess fortsatt positiva till risktillgångar. De unisont positiva prognoserna inför kommande år utgör en risk, men det går inte att bortse från att klimatet för risktillgångar förblir gynnsamt. Detta främst tack vare penning- och finanspolitiken tillsammans med en allt bredare vaccindistribution.

Betygsförändringar

  • Bland de globala sektorerna höjs betyget för Bank & Finans från gult till ljusgrönt, medan betyget för Dagligvaror sänks från orange till rött. Samtidigt behåller IT, Material och Sällanköpssektorn sina ljusgröna betyg.
  • På regionnivå sker inga betygsförändringar. Nordamerika och Tillväxtmarknader behåller ljusgröna betyg.
  • Inom räntor sänks betyget för High Yield från ljusgrönt till gult samtidigt som betyget för Investment Grade höjs från orange till gult.

Du kan läsa hela strategirapporten här.

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: 076- 149 50 05

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar