Serviceavtal med Södertörns Fjärrvärme frigör resurser och skapar trygghet

Report this content

Södertörns Fjärrvärme AB har tecknat ett komplett serviceavtal med Fastighets AB Väderholmen för en fastighet på 15 250 m2 i Botkyrka. Avtalet innebär att fastighetsägaren lämnar över hela driftansvaret till leverantören. Avtalet löper på 15 år.

Inom ramen för Väderholmens löpande arbete med att effektivisera och optimera energianvändningen i sina fastigheter, funderade man på att ersätta fjärrvärmen med luftvärmepumpar, bergvärme eller solceller i fastigheten i Botkyrka.

- När vi fick avtalsförslaget om ett komplett serviceavtal från Södertörns Fjärrvärme föll det ganska snabbt på plats att detta alternativ var det rätta. Avtalet blir i princip kostnadsneutralt för oss, men vi får stora fördelar i att vi slipper tänka på driften. Södertörns Fjärrvärme är proffs på hållbar värmeförsörjning, därför låter vi dem ta hand om det, säger Kjell Bergman, VD på Väderholmen. Dessutom är miljöaspekten oerhört viktig i fastighetsdriften och där är ju fjärrvärme ett av de bästa alternativen. Med helt nya maskiner som har en lägre energianvändning och service 24/7 känner vi oss väldigt nöjda och trygga med det nya avtalet, fortsätter Kjell.

Södertörns Fjärrvärme kommer nu att byta ut den gamla anläggningen till en helt ny fjärrvärmecentral med kringutrustning.  Samtidigt sätts också moderna cirkulationspumpar som är både varvtals- och tryckstyrda in, vilket i sig också leder till en mindre elförbrukning.

- Vi har sedan länge en god relation till Väderholmen och ser fram mot det utökade samarbetet. I ett sådant här avtal äger vi hela utrustningen och är dessutom uppkopplade så att vi får larm omgående om något inte fungerar som det ska. Då kan vi åka ut och åtgärda detta, oftast innan kunden ens har hunnit märka problemet, säger Bo Karlsson, Kundansvarig på Södertörns Fjärrvärme.

Den aktuella fastigheten ligger på Sjöbodavägen i Botkyrka och innehåller en rad olika verksamheter som t ex restaurang, billackerare, fönsterrenovering och postsortering.

 

För mer information:

Bo Karlsson
Kundansvarig, Södertörns Fjärrvärme
bo.karlsson@sfab.se
Telefon: 08-534 705 45

Jan Andersson
Fastighets AB Väderholmen
jan.andersson@vaderholmen.se
Telefon: 0709-27 29 49

 

Södertörns Fjärrvärme AB är ett lokalt energibolag med verksamhet i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Med produkten fjärrvärme tillgodoser företaget en betydande del av värmeleveranserna inom kommunerna. Förutom värme så ingår även energikonsultativa tjänster, service och kyla i produktsortimentet. Bolaget har en omsättning på 715 miljoner kronor och en total energileverans på ca 1 TWh. Bland kunderna finns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal, hög servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001. Bolaget ägs av Södertörns Energi som i sin tur ägs av kommunerna Botkyrka och Huddinge.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Södertörns Fjärrvärme är proffs på hållbar värmeförsörjning, därför låter vi dem ta hand om det. Dessutom är miljöaspekten oerhört viktig i fastighetsdriften och där är ju fjärrvärme ett av de bästa alternativen.
Kjell Bergman, VD på Väderholmen