Cellus miljömärks

Report this content

Cellus miljömärks Cellus, ett av Södras transportfartyg, har tilldelats det tyska miljö certifieringsmärket Blå Ängeln. Diplomet kommer att överlämnas av Klaus Möller, miljöminister i Schleswig-Holstein, vid en ceremoni i Kiel på torsdag. Blå Ängeln är ett miljömärkningssystem med hög status i Tyskland och kan i viss mån jämföras med det nordiska Svanenmärket. När Cellus byggdes 1998 var hon det första transportfartyget i världen som utrustades med katalytisk avgasrening. Detta bidrog till att sänka utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till 95 procent. Dessutom används enbart lågsvavlig olja som bränsle vilket minskar utsläppen även av svaveldioxid till ungefär en tredjedel. Alla Södras tre fartyg, Cellus, Timbus och Forester, har numera katalytisk avgasrening. Det innebär att även Timbus och Forester med stor sannolikhet kommer att miljömärkas i Tyskland. Därmed blir Södras transportflotta 100-procentigt miljömärkt. - Miljöhänsyn är ju en prioriterad del i Södras arbete och vi har satt hård press på det rederi som äger fartygen att göra dem så miljöanpassade som möjligt, säger Jan Gyllén, vd på Södra Shipping. Blå Ängelndiplomet är ett bevis på att vi nått konkreta resultat. Eftersom Tyskland är vår enskilt största marknad så är det viktigt med denna miljöcertifiering av vår verksamhet. Våra kunder ser att vi tar miljöfrågorna på allvar. Cellus, Timbus och Forester är långtidschartrade av Södra från det tyska rederiet Reederei Rörd Braren i Kollmar på tyska nordkusten. Fartygen ägs således inte av Södra men de är målade i Södras färger och bär Södras logotyp. Upplysningar: Jan Gyllén, vd Södra Shipping, eller Ulf Gunnarsson, informationschef Södra Cell, båda tel 0470-890 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar