Geijer & Söner firar 100-årsjubileum

Report this content

Geijer & Söner firar 100-årsjubileum AB Geijer & Söner i Långasjö, som är ett av Sveriges äldsta sågverks- och trävaruföretag fyller i dagarna 100 år. Tilldragelsen firas på olika sätt med kunder, råvaruleverantörer och personal. 100-årsjubileumet firades i torsdags med en mottagning i Långasjö för inbjudna gäster. I dag håller man öppet hus för skogsägare. Södras medlemmar är speciellt inbjudna. Den 7 september anordnas en fest för medarbetare med respektive och pensionärer. Det var bondpojken Alfred Geijer, som efter att tillbringat tre år i guldfälten i Alaska, kom tillbaka till hemorten Långasjö i Småland för att starta lanthandel, en verksamhet som snart utvecklades till sågverks- och träindustri. Geijerträkoncernen omsätter i dag 1,2 miljarder kronor och har 550 anställda på tio orter i Sverige och Norge. Produktionen är inriktad på sågade och hyvlade trävaror i underkoncernen Geijer Timber, samt på interiörträprodukter i Gapro, som är ledande i Sverige inom sitt segment. Under de gångna 100 åren har koncernen befunnit sig i familjen Geijers ägo, men i samband med 100-årsfirandet övertar Södra Skogsägarna ägarskapet. Den fjärde generationen Geijer har valt andra yrken. - Tillsammans skapar Södra och Geijerträ möjligheter som bolagen var för sig inte hade kunnat uppnå. Vi får en effektiv sågverksrörelse som ger förutsättningar för att kunna marknadsföra trävaror på svensk och internationell marknad där konkurrensen är hård. Sågverksrörelsen kompletteras dessutom med den intressanta vidareförädlingen inom Gapro, säger Södras koncernchef Anders Wahrolén. Ytterligare upplysningar: Bengt Geijer, vd Geijer Timber, tel. 0471- 509 00 eller mobil: 070-31 509 20. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00930/wkr0002.pdf

Dokument & länkar