Höjda priser på massaved

Report this content

Höjda priser på massaved Skogskoncernen Södra höjer priset på massaved med 15 kr per m3fub för barrmassaved och 15 kr per m3fub för björkmassaved ingående i sortimentet lövmassaved. Justeringarna innebär ett pris på 240 kr per m3fub för barrmassaveden och 250 kr per m3fub för björkmassaveden. De nya priserna gäller från 1 september till årets slut. - Produktionen i våra fabriker kommer att vara på en hög och stabil nivå under perioden. Därmed råder stor efterfrågan på massaved. Höjningen av massavedspriserna ska ses mot denna bakgrund, säger Kenth Ohlsson, chef för Södra Skog. Ytterligare upplysningar: Kenth Ohlsson, chef för Södra Skog, telefon 0470-890 00 Sven-Eric Petersson, informationschef Södra, telefon 0470-890 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar