3 miljoner till forskning om biologisk mångfald

Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med 3 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till biologisk mångfald. Tre olika projekt har beviljats bidrag.

Detta är första gången sedan starten 1995 som Södras forskningsstiftelse genomfört en riktad utlysning mot ett specifikt tema. Syftet är att ta fram kunskap för att bättre kunna utvärdera utvecklingen av biologisk mångfald i de sydsvenska skogarna.

Den största satsningen görs på ett projekt under ledning av Jan-Olov Weslien, Skogforsk. Projektet syftar till att analysera data om hur förutsättningarna för biologisk mångfald i södra Sverige ser ut och förändrats över tid. 

– Det finns stora metodiska problem i att följa upp hur den biologiska mångfalden förändras. Projekten kommer att ge kunskap om hur skogsbruket ska följa upp miljömålet på ett bättre sätt än idag. Södra har arbetat systematiskt med naturvård i över 20 år och det är viktigt för oss att få ett kvitto på att naturvårdsarbetet gett resultat, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

De två andra projekten som beviljats bidrag kommer dels fokusera på omvärldsanalys kring mätning av biologisk mångfald utomlands och dra lärdomar att applicera på skogsbruk i Sverige. Det tredje kommer att utreda om den naturvårdshänsyn som lämnas efter en avverkning har långvarig effekt på biologisk mångfald medan skogen växer upp.

Projekt som beviljades bidrag december 2017:

Projekt Bidrag Forskare Organisation
Hur kan NILS-dataanvändas för att följaupp effekter avskogsbruk påbiologisk mångfald isödra Sverige? 2 000 000 kronor Jan-Olov Weslien Skogforsk
Att mäta mångfald –vad kan vi lära frånandra länder? 180 000 kronor Martin Schmalholz Skogsekologikonsulten
Lämnad hänsyn vidslutavverkning, finnseffekten kvar närskogen vuxit upp? 863 000 kronor Matts Lindbladh Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)


Totalt beviljades ett sammanlagt belopp av 3 043 000 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse, 
E-post: goran.orlander@sodra.com
Telefon: 0470-893 62

Gustav Tibblin, ledamot i Södras forskningsstiftelse,
E-post: gustav.tibblin@sodra.com
Telefon: 0470-894 98

Södras presstjänst
E-post: press@sodra.com
Tel: 0470-890 90

FAKTARUTA
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen.  Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Information om reglerna för ansökan om medel från stiftelsen hittar du på www.sodra.com.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media