500 000 ton dissolvingmassa producerad

I mitten av maj har Södra producerat 500 000 ton dissolvingmassa vid sitt massabruk i Mörrum. Produktionen startade i december 2011 och har sedan dess visat en stadig uppgång.

- Efterfrågan på dissolvingmassa för textila ändamål ökar globalt, säger Magnus Björkman, marknads- och försäljningsdirektör Södra Cell. – Efterfrågan drivs av befolkningsökningar och ett ökat välstånd i kombination med önskan att gå till textiler som är mer hållbara alternativ.

Det finns många användningsområden för trädet, och många produkter som kan tillverkas av det. Fiber är den största delen och alltså bäst för industriell skala.

- Det var ett strategiskt val Södra gjorde 2011, att satsa på ytterligare en stark produkt från trädets fiber genom att producera dissolvingmassa, säger Annica Larsson Ahlstedt, utvecklingschef Södra Cell Mörrum. – I Mörrum har vi två produktionslinjer, en för dissolvingmassa och en för pappersmassa, och det ger oss stort utrymme att växa för framtiden.

Genom att ersätta syntetiska, oljebaserade fibrer med fibrer från skogsråvara kan växthuseffekten minska betydligt. Betydande miljövinster kan också göras genom att använda skogsbaserade textilfibrer i stället för bomull.

Hållbarhet och kvalitet

Södras dissolvingmassa är spårbar hela vägen tillbaka till ett certifierat och hänsynstagande skogsbruk. Men även kvaliteten är central.

 – Dissolvingmassa från Södra håller hög kvalitet och är också en certifierat hållbar produkt, säger Magnus Björkman. - Just den kombinationen  är viktig för kunderna.

I och med det senaste stora investeringsbeslutet på en miljard för Södra Cell Mörrum kommer produktionen av dissolvingmassa att öka ytterligare från och med 2018.

För kommentarer:
Annica Larsson Ahlstedt, utvecklingschef Södra Cell Mörrum,
Tel: 070 - 665 51 37

Presskontakt:
Södras presstjänst,
Tel: 0470 - 890 90
press@sodra.com

Faktaruta:
På Södra Cell Mörrum görs dissolvingmassa för textila ändamål av lövträd, pappersmassa  av barrträd. Årligen produceras här 145 000 ton dissolvingmassa för textila ändamål och 280 000 ton pappersmassa, totalt 425 000 ton.

Södras styrelse fattade i februari beslut om investering på en miljard för massabruket i Mörrum. Med den nya investeringen kommer produktionen att ligga på 470 000 ton år 2018.

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media