9 miljoner till forskning och utveckling

Södras forskningsstiftelse har beslutat  bidra med ytterligare 9 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. 

Den enskilt största satsningen görs på Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, ett forskningsprogram som ska utveckla skötselmetoder för ett mer varierat skogsbruk och öka användningen av digitala datakällor i södra Sverige. Detta projekt är ett samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk, och det beviljas 4 miljoner kronor.

– Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över en bred räckvidd av skogsindustrirelaterade områden, från flervåningshus i trä till olika uppföljnings- och skötselmetoder för skogsbruket. 

Projekt som beviljades bidrag maj 2017:

Projekt Bidrag Forskare Organisation
Flervåningshusbyggande av prefabricerade volymmoduler i trä – modellutveckling och experimentella studier 2 475 000 kronor Sigurdur Ormarsson  Linnéuniversitetet
Framtidens skogsskötsel i södra Sverige 4 000 000 kronor Urban Nilsson SLU
Datainsamling och analys av skandinavisk teknik och logistik för askåterföring 35o 000 kronor Johanna Enström Skogforsk
Utveckling av tanninbaserade träskyddsmedel 829 400 kronor Pia Brelid RISE 
Gallringsplanering på webben 215 000 kronor Erik Viklund Skogforsk
Skogsgödsling – tillväxteffekter i sydsvenska tallbestånd 370 000 kronor Staffan Jacobson Skogforsk
Nya uppföljningsverktyg för förbättrad diametermätning i skördare 300 000 kronor Maria Nordström Skogforsk
Dikesrensningens effekter på vattenkvalitet nedströms åtgärd 430 000 kronor Martin Schmalholz Skogsekologikonsulten
Utvärdering av system för krankörning och lastsäkring från lastbilshytten på timmerbilar 500 000 kronor Martin Englund  Skogforsk


Totalt beviljades ett sammanlagt belopp av 9 469 400 kronor.
 

Fakta
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen. 

Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Information om reglerna för ansökan om medel från stiftelsen hittar du på www.sodra.com.


För mer information, vänligen kontakta: 
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse,
Tel: 0470-893 62
E-post: goran.orlander@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid.
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse