Digitalisering ökar antalet skogsplantor

Södra har nu genomfört en investering om tio miljoner kronor vid plantskolan i Flåboda. Satsningen möjliggör en mer digital produktion och en kapacitetsökning med 20 procent från tio till tolv miljoner skogsplantor per år.

- Den ökade digitaliseringen på plantskolan med bland annat fler datorstyrda ramper är en stor del i att produktionskvaliteten och produktionsmängden kan höjas. Plantskolans resurser utnyttjas mer effektivt och vi kan därmed bidra bättre till att säkerställa ny skog i Sverige, säger Ida Karlsson, platschef vid plantskolan i Flåboda.

Investeringen består bland annat av ett nytt växthus på 4900 kvadratmeter som värms upp med träpellets från Södras sågverk i Långasjö. Den andra delen av investeringen är tre nya ramper där plantorna sätts utomhus för bevattning och fortsatt tillväxt. De nya ramperna har ersatt några av de gamla och är både större, modernare och mer digitala.

- Produktionsökningen kommer såväl skogsägare som samhället till nytta. De plantor vi odlar idag bidrar till förutsättningarna för omställningen till ett fossilfritt samhälle och en framtida bioekonomi, säger Ida Karlsson.

Utbyggnadsarbetet för ökad produktion inleddes vid årsskiftet 2015/2016. Tidigare har plantskolan investerat stort för en fossilfri drift vilket uppnåddes maj 2015. När investeringen för ökad produktion nu står färdig består plantskolan av totalt fyra växthus och 28 ramper. Detta möjliggör en produktion på tolv miljoner plantor av de drygt 35 miljoner plantor Södra levererar årligen.

För frågor vänligen kontakta:
Ida Karlsson, platschef Södras plantskola i Flåboda,
Tel: 0477-451 60
E-post: ida.karlsson@sodra.com

Södras presstjänst:
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den ökade digitaliseringen på plantskolan med bland annat fler datorstyrda ramper är en stor del i att produktionskvaliteten och produktionsmängden kan höjas. Plantskolans resurser utnyttjas mer effektivt och vi kan därmed bidra bättre till att säkerställa ny skog i Sverige.
Ida Karlsson, Platschef vid plantskolan i Flåboda