Expansivt Södra valde Green Cargo för virkestransporter

Södras transporter av sågtimmer och massaved växer i omfattning och därför har en stor upphandling av inleveranserna genomförts. Det blev Green Cargo som fick uppdraget, som omfattar cirka 700 000 ton årligen till Södras fabriker i Värö, Mörrum och Mönsterås.

Transporterna av sågtimmer och massaved utgår från virkesterminaler i Uddevalla, Falköping, Kil, Eslöv och Stockaryd. Avtalet är på fyra år med möjlighet till förlängning.

- Vi är mycket glada över att vi fick ta över ansvaret för detta växande uppdrag. Vi kommer med start i sommar att transportera Södras volymer med ungefär 200 vagnar varje vecka. Vårt erbjudande bygger på en mix av systemtransporter i avdelade tåg och transporter i blandade tåg i vårt vanliga nätverk, säger Richard Kirchner, försäljningsdirektör på Green Cargo.

Kombinationen av systemtransporter och transporter i Green Cargos vanliga nätverk gör att transportupplägget kan anpassas till kundens volymvariationer.

- Vi har sett ett mervärde i att Green Cargo som leverantör har flexibilitet i sitt erbjudande. Södra är i en expansiv fas och våra transporter kan komma att växa ytterligare, vilket blir möjligt med Green Cargos upplägg och resurser, säger Martin Ejermark som varit projektledare för Södras transportupphandling.

Transporterna från virkesterminalerna går i stor omfattning till Värö som blir navet i logistikösningen. I Värö har Södra både ett sågverk och ett massabruk. Därifrån går transporter av lövmassaved även vidare till massabruket i Mörrum.

Kontaktpersoner:

Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tfn 010-455 5454
Magnus Berg, informationsdirektör Södra, tfn 0470-894 83
Martin Ejermark, strategisk inköpare, Södra tfn 0761-02 86 07

Green Cargo är Sveriges punktligaste godstågsbolag, vi kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vi kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 200 anställda och en årsomsättning på ca 4,1 miljarder SEK (2013).

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar