Fem miljoner kronor till forskning om ökad skogsproduktion

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning utlyser nu 5 MSEK, till ett eller flera projekt, med mål att utveckla metoder för att höja skogsproduktionen med skonsamma metoder.

– Skog som växer tar upp stora mängder koldioxid och en ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför är skogens tillväxt ett viktigt forskningsområde, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.

I regeringens proposition från 2007, ”En skogspolitik i takt med tiden”, bekräftas de två jämställda skogspolitiska målen. Med avseende på produktionsmålet gör regeringen bedömningen:

”En ökad tillväxt av skogen bör främjas genom en fortsatt aktiv skogspolitik, högkvalitativ produktionsforskning och ökade skogsvårdsinsatser av skogsbruket samt ske inom ramen för skogspolitikens två jämställda mål. Ansvaret för detta vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt”.

– Vår utlysning ligger i linje både med Södras hållbarhetsmål och vad riksdagen fattat beslut om. Produktionsfrågorna förtjänar att hamna i centrum av klimatdiskussionen, säger Göran Örlander.

Utlysning: ökad hållbar skogsproduktion i södra Sverige

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra,
Tel: 0470-893 62
E-post: goran.orlander@sodra.com 

Södras presstjänst
Tel: 0470- 890 90 
E-post: press@sodra.com 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media