Förnyat PEFC™-certifikat för Södra

Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat och spårbarhet för PEFC de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattar sociala frågor, miljö och produktion.

PEFCTM-certifikatet innebär att skogsbruket bedrivs enligt de krav som ställs i PEFC:s skogsbruksstandard och att virket kan spåras tillbaka till den plats där det vuxit. PEFC-certifierad råvara är efterfrågad av många kunder inom såväl massa som sågade trävaror och interiörprodukter.

– Vi är stolta över det arbete som alla medlemmar och medarbetare lägger ner på att hålla en hög nivå i skogsbruket, både vad gäller produktion och miljö. Certifieringen ger oss ett kvitto på det arbete vi gör, säger Håkan Larsson, Södras skogsdirektör.

Som ett led i att följa kraven i certifieringen har Södras medlemmar avsatt i snitt åtta procent av sin skogsmarksareal för naturvård. Det motsvarar drygt 200 000 fotbollsplaner. Därutöver tas vid avverkningar i produktionsskogar hänsyn till olika naturvärden som död ved, gamla träd och värdefulla småmiljöer.

För att nå certifiering ställs det också krav inom det sociala området såsom exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö och friluftsliv.

Södra erbjuder sedan 2000 medlemmar att certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC och omfattas av knappt 1,7 miljoner hektar och 22 000 egendomar. Södra erbjuder även sedan 2009 certifiering enligt FSC® och har ett av världens största gruppcertifikat.

För mer information, kontakta gärna:

Håkan Larsson, skogsdirektör Södra, 0705-89 45 10
Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog, 0470-893 33

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar