Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor.
– Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor. Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt två miljoner mer än när det var som sämst, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola.

Under fem års tid har Södra starkt engagerat sig i frågan om att öka tallandelen i de sydsvenska skogarna. Resultat från förra årets älgbetesinventering visar att tallmarkerna beskogas på ett dåligt sätt eller med fel trädslag.

I framtiden med förväntad klimatförändring och ökad risk för torka, innebär tallens tillbakagång i Götaland ett stort risktagande. Gran, som allt oftare planteras på tallmark, riskerar att drabbas av vatten- och näringsbrist samt torksskador. Ett viktigt skäl till att gran planteras på tallmark är en dålig balans mellan fodertillgången och klövviltstammarna. I dag är 20 procent av marken tallmark, medan endast 10 procent föryngras med tall. För något år sedan var plantförsäljningen av tall nere på 5 procent.

 Södras plantskolor i Flåboda och Falkenberg är beredda att ytterligare öka produktionen om skogsägarna så önskar. I Flåboda har vi möjlighet att dubblera produktionen av tall, säger Ida Karlsson.

För att åstadkomma en förändring när det gäller tallandelen har Södra engagerat sig på många olika sätt, till exempel i viltförvaltning, Mera tall-projekt, Viltstammar i Balans och framför allt i älgbetesinventeringen (ÄBIN) .

 Med den ökade plantförsäljningen av tall ser vi nu resultatet av arbetet. Det finns en förhoppning om att åter kunna föryngra tall och skogsägarna visar ett förtroende för viltförvaltningen. Det förtroendet måste vi gemensamt vårda. Det gör vi genom att säkra tallföryngringarnas fortsatta utveckling genom en bra viltförvaltning, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

För ytterligare information kontakta:
Göran Örlander, Skogschef på Södra
Tfn: 0470-893 62
Ida Karlsson, platschef Flåboda plantskola
Tfn: 0477-451 60

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media