Fortsatt satsning på forskning

Report this content

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

– Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse. 

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Ligninbaserade vattentäta beläggningar”, ett projekt som syftar till att utveckla material baserade på lignin och tallolja för ytbehandling av exempelvis träprodukter och textil.

Lignin, en av vedens huvudbeståndsdelar, hanteras i enorma volymer dagligen inom pappers- och massaindustrin. Det finns stor potential att kunna ta ytterligare steg i värdekedjan och hitta nya användningsområden för lignin som kan ersätta dagens fossila alternativ. Exempel på sådana områden är lim, biodrivmedel, kolfiber samt i bygg- och konstruktionsmaterial. Man har kommit långt inom delar av dessa områden men det behövs långsiktighet och fortsatt flertalet satsningar för att i framtiden kunna nå ut i stora volymer kommersiellt, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra

Ett flertal skogligt inriktade projekt beviljades medel, bland annat rörande den svåra skadesituationen av barkborre. 

Gran är det viktigaste trädslaget för skogsbruket i södra Sverige. Därför är det viktigt att ta fram bästa möjliga kunskap om granbarkborreskadornas omfattning och utveckling, och hur de skall kunna begränsas framöver, säger Göran Örlander. 

Ett projekt som beviljades medel var: ”Hur skall framtidens granbestånd vara beskaffade för att minska risken för angrepp av granbarkborre?” Målet med projektet är att fastställa vilka beståndstyper av gran som löper störst risk att angripas av granbarkborre och att uppskatta hur stora skador granbarkborre orsakar.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag

För mer information, vänligen kontakta:
Catrin Gustavsson, styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse och chef för Innovation och Nya affärer på Södra,
Telefon: 072 574 32 23
E-post: Catrin.Gustavsson@sodra.com 

Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse,
Tel: 070 590 94 83
E-post: goran.orlander@sodra.com 

Södras presstjänst
Telefon: 0470 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel.
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.