Fortsatt stark försäljning för byggträ

Den starka försäljningstrenden för svenskt byggträ håller i sig. September blir ytterligare en månad med mycket höga försäljningssiffror för Södra på den svenska bygghandelsmarknaden. Även oktober visar samma tendens.

Ökningen sker från 2015 års höga nivåer; ett år som i sig blev något av ett rekordår för försäljning till svensk bygghandel. Totalt levererade Södra 275 000 kubikmeter byggträ under 2015. Jämfört med september 2015 har nu alltså försäljningen ökat med ytterligare 10 procent, och i oktober ökar den med 6 procent jämfört med förra året.

- Det här visar på en viktig trend för träbyggandet, säger Jörgen Lindqvist, affärsområdeschef Södra Wood. – Sverige har på allvar börjat få upp ögonen för den fantastiska råvara som trä utgör. Det gynnar hela samhället att vi nu gemensamt realiserar fossilfria alternativ.

Trätrenden växer
Utöver konstruktionsträ finns det en stark efterfrågan på förädlade träprodukter, såsom ytbehandlad ytterpanel. Ytbehandlad ytterpanel kan man sätta året runt, så byggandet blir mindre säsongsberoende. Att efterfrågan på träprodukter ökar beror på flera saker, menar Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood Skandinavien

-  Det handlar både om en större medvetenhet om långsiktig hållbarhet, men också om att trä tilltalar rent estetiskt.

Den svenska marknaden är med sina 35 procent den enskilt största när det gäller Södras försäljning av byggträ till industri och bygghandel. Holland och England är dock marknader som växer, och även här ser Södra en stark trend för mer byggande i trä.

För kommentarer: 
Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood Skandinavien,
Tel: 072 – 23 51 103

Presskontakt:
Södras presstjänst 0470 – 890 90
 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här visar på en viktig trend för träbyggandet. Sverige har på allvar börjat få upp ögonen för den fantastiska råvara som trä utgör. Det gynnar hela samhället att vi nu gemensamt realiserar fossilfria alternativ.
Jörgen Lindqvist, affärsområdeschef Södra Wood.