Godkänt med drönare över skogen

Report this content

Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare.

- Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog.

Efter beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg får Södra nu använda drönare över sina 50 000 medlemmars skogsfastigheter i Götaland. Syftet är bland annat att effektivisera inventeringar av stormfälld skog. Tidigare har personal varit tvungna att gå ut i skogen till fots för att leta och inventera vindfällen. Tillståndet att använda drönare kommer även möjliggöra att nästa generations skog kan föryngras bättre.

- Dagens föryngringar är de träd som kan bli svaret på morgondagens fossilfria samhälle. Detta gör att verktyg som till exempel drönare kan bli mycket viktiga för att kvalitetssäkra grunden för en framtida bioekonomi, säger Johan Malmqvist.

Tidigare har stickprov genomförts för att bedöma antal nya plantor inom hela föryngringsområdet. Tidsåtgången har omöjliggjort totalinventeringar, men med drönare blir detta möjligt. Eventuellt glest planterade områden som kan vara svåra att se från marken kommer istället att kunna identifieras från luften.

Skydd för den personliga integriteten garanteras
I oktober 2016 fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen att användning av drönare omfattas av kameraövervakningslagen.

Tillståndet är villkorat att den personliga integriteten skyddas. Södra ska bland annat informera allmänheten om flygningen genom att till exempel sätta upp skyltar eller informera boende i området inför en flygning.

- Integriteten garanteras dessutom genom att vi aktiverar kameran först på en sådan höjd att det ej går att identifiera personer. Vi raderar även materialet omedelbart om någon ändå är med på bild. I många fall kommer vi inte fotografera utan enbart observera genom kameran för att få en överblick av skogsområdet, säger Johan Malmqvist.

För kommentarer:
Johan Malmqvist,
Tel: 0470-893 69
E-post: johan.malmqvist@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk.
Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog.