Göran Örlander vald till ordförande för Skogforsks styrelse

Göran Örlander, strateg hållbart skogsbruk på Södra, valdes till ordförande i styrelsen för Skogforsk vid årsmötet på måndagen den 30 maj. Göran Örlander efterträder Herman Sundquist, som tidigare i år lämnade posten i samband med att han tillträdde som generaldirektör för Skogsstyrelsen.

- Skogen är Sveriges viktigaste resurs i omställningen mot en bioekonomi. Skogforsk har en central roll att leda utvecklingen mot ett skonsamt skogsbruk  med hög produktivitet, säger Göran Örlander.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Institutet har till uppgift att utveckla och kommunicera kunskap, tjänster och produkter som än mer ökar hållbarheten i brukandet av skogen till nytta för samhället.

Göran Örlander har arbetat på Södra skogsägarna i 13 år, är jägmästare och skoglig doktor och har en bakgrund inom Sveriges Lantbruksuniversitet, Linneuniversitetet och Skogsstyrelsen.

Skogforsk forskar för en hållbar framtid. De har totalt drygt 120 anställda, varav cirka 75 är forskare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Örlander, Strateg Hållbart skogsbruk
Tfn: 0470- 893 62

Presskontakt
Södras presstjänst
Tfn: 0470- 890 90, press@sodra.com

Erik Viklund,
kommunikationschef Skogforsk
Tfn: 018-18 85 40

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media