Gudrunhygge största kolsänkan

Tio år efter stormen Gudrun är de nu återbeskogade hyggena en stor kolsänka och kommer att vara så i mer än 50 år framåt. Det visar utvecklingen på Södras fastighet i Toftaholm som var en av de värst drabbade under stormen 2005 med 130 000 m3fub i nedblåst skog.

Ett hygge, där skogen avverkats eller till exempel blåst ned, avger koldioxid. Växande skog, i synnerhet ung skog, binder däremot koldioxid. När Gudrun drog över Sverige för tio år sedan var därför oron stor att stormhyggena som bildades skulle bli en ”kolbomb” i många år framåt. Men tack vare en snabb upparbetning av stormvirket och hög ambition i återbeskogningen har återväxten gått snabbare än väntat och redan efter åtta år har skogen börjat binda mer koldioxid än vad den avger. En växande skog bidrar till att minska klimatpåverkan. Detta är speciellt viktigt då stormhyggena omfattar en mycket stor areal och representerar de bördigaste markerna i Sverige.

– Då fanns en ganska uppslitande diskussion om hur mycket kol som skulle släppas ut. Det ansågs vara det dåligt skötta skogsbrukets fel och det skulle dröja länge innan den nya skogen skulle ta upp koldioxiden, säger Södras skogschef Göran Örlander.

Johan Bergh, professor vid Linnéuniversitet, har studerat utvecklingen på bland annat Södras marker och konstaterar att efter återplanteringen för åtta år sedan börjar skogen åter binda mer kol än den släpper ut.

– Mätningarna av kolbalansen visar att det samlade utsläppet av koldioxid har varit ca 80 ton per hektar men efter fem år såg vi en tydlig årsvariation av utsläpp och upptag och idag tar skogen upp mer än den släpper ut. Återbeskogningen har gått bra och i början minskade utsläppen i takt med att markvegetationen byggdes upp. Med en omloppstid på cirka 65 år kommer den här skogen att ta upp och lagra in stora mängder koldioxid i mer än 50 år, säger Johan Bergh.

Den nya skogen kommer nu att skötas med mer stormanpassade skötselmetoder, med röjning och gallring både på rätt sätt och i rätt tid. Röjning och gallring görs tidigare och på ett sätt som får träden att snabbare växa till på bredden för att bli stadigare då långa träd enklare fångas av vind. Med denna skötselmetod kommer också avverkning att kunna ske tidigare vilket ger skogsägaren en ökad avkastning på sin skog.

– Gudrun gav oss ovärderliga erfarenheter och kunskaper i att fortsätta utveckla det ansvarsfulla skogsbruket, säger Göran Örlander.

För frågor, vänligen kontakta:
Göran Örlander, skogschef,
tfn: 0470- 893 62

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör
tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media