Håkan Larsson blir strategichef i Södra-koncernen

Håkan Larsson, skogsdirektör och affärsområdeschef för Södra Skog, övergår till att bli ansvarig för strategifrågor i Södra-koncernen. Han fortsätter som medlem i Södras koncernledning och kommer även framöver att rapportera till vd Lars Idermark.

– Efter drygt fyra mycket givande och utvecklande år som ansvarig för Södra Skog och verksam i mer än 20 år inom detta affärsområde har jag känt att tiden varit mogen för nya arbetsuppgifter. Därför är jag mycket glad över att få möjlighet att arbeta med de mer långsiktiga frågorna inom Södra, säger Håkan Larsson.

– I vår omvärld sker stora och snabba förändringar. Ökad globalisering och digitalisering förändrar företags affärsmodeller. Skogens roll som en aktiv aktör i en mer skogsbaserad bioekonomi efterfrågas allt mer. Håkan Larsson som är en drivande och erfaren person ges nu möjlighet att arbeta med dessa strategifrågor för hela koncernen, vilket kommer att vara till stor affärsnytta för Södra, säger Lars Idermark.

Förändringen sker från och med 1 september och innebär att Håkan Larsson lämnar rollen som ansvarig för affärsområdet Södra Skog. Rekrytering av efterträdare till posten som skogsdirektör inleds omgående. Tillförordnad chef för affärsområdet Södra Skog blir Södras virkeschef Olof Hansson. 

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Larsson, skogsdirektör och tillträdande strategichef,
Tel: 0499-159 81

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media