Hållbar skog kan halvera världens utsläpp

Politikerna borde lägga större fokus på skogen för att nå klimatutmaningarna. Enligt en studie från Södra skulle en hållbar skogsskötsel i världens produktionsskogar kunna leda till att vi sänker de globala utläppen med uppemot 50 procent. 

För att inte planeten ska uppleva oåterkalleliga effekter som riskerar vårt samhälles existens måste vi påtagligt minska utsläppen av växthusgaser.

- Det är många som inte känner till skogens roll i klimatsammanhang. Vi har från skogsnäringen varit för dåliga på att förklara sambandet. Växande välskött skog binder koldioxid och håller det på så sätt borta från atmosfären, säger Lena Ek, styrelseordförande på Södra skogsägarna.

Världens skogar innehåller mer än 1000 miljarder ton koldioxid, vilket är mer än all koldioxid som finns i atmosfären. Eftersom avskogningen är större än beskogningen förloras enligt senaste statistik dessvärre cirka 1,5 miljarder ton koldioxid årligen. I en studie som Södra skogsägarna tagit fram visas att om bra skogsskötsel skulle anammas i världens produktionsskogar skulle vi kunna binda ytterligare 9-17 miljarder ton koldioxid från atmosfären. Det motsvarar 30-50 procent av världens utsläpp.

-Vi måste tillsammans lyfta upp skogens möjligheter att leda samhället mot en fossilfri framtid med förnybara produkter som också återanvänds och återvins, säger Lena Ek.

Skogen och skogsindustrins produkter har en nyckelroll i att leda oss mot ett fossilfritt samhälle. Det handlar först och främst om potentialen att ersätta produkter gjorda av fossila material med produkter tillverkade av trä. Då minskar vi utsläppen från de ändliga fossila materialen på samma gång som vi tillverkar förnybara träprodukter som fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. En ökad efterfrågan på skog till förnybara produkter kommer dessutom att leda till mer växande skog som också tar upp och binder koldioxid från atmosfären.

Kontakt:
Södras Presstelefon
0470-890 90

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media