Han prisas för sitt skogliga arbete

Årets pris till Lars-Eric Åströms ära går 2015 till Bertil Svensson, Olofstorp, som under många år varit förtroendevald i Södra.

– Jag är tacksam för förtroendet och kommer fortsätta arbeta bland annat för att naturskyddare ska förstå skogsbruk, sa Bertil vid prisutdelningen. 

Vid dagens Föreningsstämma fick Bertil Svensson motta årets pris på 30 000 kronor till Lars Eric Åströms ära. De senaste åren har Bertil varit en engagerad ledare inom kampanjen Skogens vatten och genom exkursioner och skogsvandringar på sin fastighet sprider han kunskap om den svenska skogsbruksmodellen och hur den fungerar i praktiken.

– Bertil är en stark symbol för familjeskogsbruket och skogsägarnas vilja att värna och vårda skogen som livsmiljö både för såväl människor som flora och fauna. Genom sitt engagemang i den lokala kretsen av Svenska Naturskydds­föreningen i Lerum bidrar Bertil till att föra fram skogsägarnas syn på naturvård och skogsproduktion. Genom sin trovärdighet och långa erfarenhet bidrar han på detta sätt till att öka förståelsen och insikten om fundamentet i skogspolitiken: frihet under ansvar, sa styrelsens avgående ordförande Christer Segerstéen i samband med prisutdelningen.

Bertil är mycket aktiv som både naturvårds- och vattenombud och har på sin fastighet kombinerat skogsproduktion och miljövård på ett unikt sätt, vilket bland annat resulterat i ett miljöpris från Lerums kommun.

Även Skogsstyrelsens tidning, Skogseko, har 2014 uppmärk­sammat Bertil Svensson arbete med att i praktiken kombinera miljö och produktion.

Om Bertil Svensson
Född: 1951
Bor: Olofstorp
Fastighet: Sävidsbo

Uppdrag inom Södra
Förtroendevald – ordinarie förtroenderådsledamot sedan 2002
Suppleant i förtroenderådet 1998-2001

Södras pris till Lars-Eric Åströms ära instiftades när han 2010 avgick ur styrelsen efter 31 år, varav 17 år som ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Berg, medlemschef
Tfn: 0470- 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media