Höga betyg för Södras naturvård

Report this content

Södras hänsynsuppföljningar fortsätter att visa goda resultat enligt företagets gröna bokslutsrapport. Såväl föryngringsavverkningar och gallringar håller fortsatt höga betygsnivåer trots ett år med extraordinära väderförhållanden. Samtidigt når koncentrationen av hänsyn nya höjder med ett resultat på 98 procent godkända ytor, det högsta betyget hittills.  

2018 var ett år som karaktäriserades av extraordinära väderförhållanden som försvårade arbetet i skogen genom långa perioder av mycket nederbörd och extrem torka. Trots detta uppnådde Södras naturvårdshänsyn höga betyg då 94 procent av föryngringsavverkningarna* och 93 procent av gallringarna fick godkänt.

– Det är extra glädjande att se så hög andel godkända objekt med tanke på vilka förhållanden vi arbetade under. Vi har arbetat systematiskt med vårt naturvårdsarbete i över 20 år. Vid tillfällen som dessa är det upplyftande att se att den erfarenheten ger resultat för både produktion och naturvård, säger Klara Joelsson, ekolog, Södra.

MER KONCENTRERAD HÄNSYN
En aspekt som följs upp i det gröna bokslutet är hur man har koncentrerat hänsynen. Sedan 2010 har andelen godkända trakter avseende detta ökat stadigt från 80 procent till att 2018 uppgå till 98 procent, det högsta resultatet hittills.

– I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta, säger Klara Joelsson.

*En avverkning där nästan alla äldre träd tas ut och en ny skogsgeneration startar genom naturlig föryngring eller plantering.

Fakta:
Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 föryngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar. Hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn revideras också. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet. Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.


För mer information, vänligen kontakta:
Klara Joelsson, ekolog, Södra.
Tel: 0470-893 35
E-post: klara.joelsson@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta.
Klara Joelsson, ekolog, Södra.