Jämställdhet ökar skogsgårdens lönsamhet

Senast 2025 är 40-60 procent av Södras förtroendevalda kvinnor. Det är ett av målen i den nya handlingsplanen för ökad mångfald och jämställdhet i Södras medlemsorganisation. 

- Handlingsplanen är en viktig milstolpe i arbetet med jämställdhet. Förtroendevalda som är våra ägares företrädare har en viktig roll och vi behöver utveckla vår medlemsorganisation för att möta förändringar både inom och utom Södra. Genom en ökad mångfald, bland annat en större andel kvinnliga förtroendevalda, får vi bättre möjligheter att fånga upp varierade åsikter, nytänkande och långsiktiga lösningar, säger Magnus Berg, medlemschef i Södra.

Handlingsplanen beslutades i Södras styrelse i februari med syfte att öka mångfalden i Södras medlemskår och förtroendeorganisation. Ett av målen anger att andelen kvinnor i styrelse, förvaltningsråd, förtroenderåd och valberedningar i Södra senast 2025 ska vara minst 40 procent. Andra nyckelpunkter i planen handlar bland annat om mer utbildning och uppföljning. Exempelvis ska alla förtroendevalda i Södra gått en utbildning senast 2020 i jämställdhet och mångfald. 

- Ett flertal studier påvisar att jämställda företag är mer lönsamma. Hela föreningen vinner därför på att ha en jämställd organisation, säger Magnus Berg.

Utvecklingen går åt rätt håll
2007 bestod Södras förtroenderåd av 21 procent kvinnor och 2016 hade denna siffra ökat till 29 procent. Enligt Skogsstyrelsen beräknas södra Sveriges skogsägare utgöras av 38 procent kvinnor samtidigt som Södras medlemmar utgörs av omkring 35 procent kvinnor. Målet är att detta ska öka och minst återspegla det generella läget bland södra Sveriges skogsägare.   

För kommentarer: 
Magnus Berg, medlemschef,
Tel: 0470-894 83

Södras presstjänst:
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett flertal studier påvisar att jämställda företag är mer lönsamma. Hela föreningen vinner därför på att ha en jämställd organisation.
Magnus Berg, medlemschef i Södra