Kommunpolitiker på trähussafari

Report this content

Intresset för att bygga mer i trä fortsätter att öka. 25 kommuner i södra Sverige representeras i dag på årets trähussafari i Växjö, ett samarrangemang av Södra, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Under dagen får deltagarna röra sig från det moderna skogsbruket till framtidens boendemiljöer.

Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och det binder koldioxid såväl i skogen som i de bostäder som byggs. Att öka andelen nybyggnationer i trä är därför en nödvändighet för att hantera klimatfrågan så effektivt som möjligt, säger Södras ordförande Lena Ek.

Trähussafari är en arena för kommunpolitiker att få ny kunskap, utbyta erfarenheter och på plats se hur den moderna trästaden byggs. Marknadsandelen för flervåningshus i trä ligger i dag på omkring 10 procent av nybyggnationen. I Växjö, som utvecklats till en modern trästad, har en målsättning att 50 procent av det kommunala byggandet ska vara i trä 2020.

Det är glädjande att fler kommuner börjat tänka mer klimatsmart i byggprocessen. Om koldioxidutsläppen från bostads- och byggsektorn ska minska är ökad träbyggnation helt avgörande. Men då krävs också ett utbud som möter den ökande efterfrågan och här ser Södra en stor potential. Vi har i snart 80 år utvecklat produkter från skogen och fortsätter nu den resan med vårt beslut om investering för att börja producera korslimmat trä, avslutar Lena Ek.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas, Bengtsson, Produktionstekniskchef, Södra Wood
E-post: tomas.bengtsson@sodra.com
Telefon: 0470-89273

Södras presstjänst:
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media