Korslimmat trä minskar klimatpåverkan upp till 80 procent

Report this content

Korslimmat trä från Södra har en av marknadens absolut lägsta klimatavtryck. En stomme i KL-trä kan ha upp till 80 procent mindre påverkan på klimatet än en motsvarande i betong, visar en ny och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD) från Södra.

I januari 2022 införs lagen om klimatdeklaration. Det är ett nytt krav som ska driva utvecklingen mot ett mer hållbart byggande. Normalt sett är stommen den byggnadsdelen med störst klimatpåverkan. I genomsnitt står den för 45 procent av klimatavtrycket vid ett bygge av ett flerbostadshus med fyra till åtta våningar.

Södras nypublicerade EPD, miljövarudeklaration, visar att denna siffra dock kan minska rejält med hjälp korslimmat trä, KL-trä. Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden och Södras KL-trä ger ett klimatavtryck på 34 kilogram koldioxidekvivalenter* per kubikmeter. Det kan motsvara en minskning av klimatpåverkan med upp till 80 procent jämfört med en vanlig betongstomme, beroende på hur mycket KL-trä som används. Det är en siffra som få andra produkter i världen kan mäta sig med inom byggnation.

– Siffran visar att Södras korslimmade trä har en av den absolut lägsta klimatpåverkan på marknaden och det gäller över hela landet då vi erbjuder fossilfria transporter, säger Jörgen Hermansson, ansvarig chef på Södra Building Systems.

Stor skillnad mot andra aktörer inom KL-trä i Europa  
Södras KL-trä är uppbyggt av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Lamellerna är sedan korsvis lagda i skikt, vilket ger ett massivt element i KL-trä. I dag finns det flera leverantörer av KL-trä i Europa – men ingen har samma förutsättningar med en fossilfri verksamhet som Södra.

– Det låga klimatavtrycket på vårt KL-trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar, säger Jörgen Hermansson.

Intresset och behovet av KL-trä växer snabbt. Bland annat tack vare den kommande lagen om klimatdeklarationer.

– Den nya lagen om klimatdeklaration kommer att bidra till att sänka klimatpåverkan med hjälp av skogens produkter som byggmaterial. Utvecklingen för KL-trä är mycket positiv. Det finns i dag ett större behov på marknaden än vad det finns kapacitet, säger Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra Building Systems.

Södras miljövarudeklarationer finns tillgängliga via sajten och på www.epd-norge.no.

*Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser. När utsläppen anges i koldioxidekvivalenter är alla växthusgaser räknade som om de vore koldioxid.

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Blomster, 
affärsutvecklare på Södra Building Systems
Telefon: 070-683 77 85
E-post: urban.blomster@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det låga klimatavtrycket på vårt KL-trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar.
Jörgen Hermansson, ansvarig chef på Södra Building Systems.