Långasjö sågverk rustat för framtiden

Report this content

Lördagen den 21 april nyinvigdes Södras sågverk i Långasjö tillsammans med över två tusen besökare. Under 2017 investerades drygt 100 miljoner vid anläggningen för ökad kapacitet och effektivare produktion. Satsningen har även skapat 25 fler arbetstillfällen.

Över två tusen besökare från runt om i Götaland närvarade när Långasjö sågverk invigdes på nytt. Temat för dagen var ”Här skapar vi gemensamt en hållbar framtid”. Det tog sig form bland annat under invigningsceremonin där hela kedjan från skogsägare, skogsinspektor, medarbetare, kund och den framtida generationen knöt band istället för att klippa band.

Jag är stolt över det vi har gjort i Långasjö. Genom denna investering på 100 miljoner kronor har vi skapat ett effektivt och modernt sågverk där vi kan producera en ännu större volym till lägre kostnad och möta efterfrågan på våra hållbara produkter. Investeringen gör anläggningen väl rustad för framtiden och stärker vår position på marknaden, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.  

Sågverket producerar bland annat paneler och reglar men även målade produkter, en produktkategori där efterfrågan ökat varje år sedan 2013. Leveranserna sker framförallt till Holland och Sverige, två marknader där trycket på byggträ är högt. 

Efterfrågan på marknaden är stor och vi ser redan positiva resultat från investeringen. Sågen har varit i full produktion med den nya utrustningen sedan november 2017 och presterat enligt plan, säger Jörgen Lindquist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood
Tel: 0470-892 27
E-post: jorgen.lindquist@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Investeringen i Långasjö:
Investeringen om drygt 100 miljoner ger anläggningen en kapacitetsökning på 30 procent från 280 000 till 360 000 kubikmeter per år. Produktionen blir också effektivare genom bland annat bytet av en klensåglinje till en profilerande cirkelsåglinje med en hastighet om 150 kubikmeter per minut jämfört med de tidigare 88.

Utöver den nya såglinjen har det även byggts en ny paketläggare, ny virkestork och ett nytt virkesmagasin på 8 000 kvadratmeter
.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är stolt över det vi har gjort i Långasjö. Genom denna investering på 100 miljoner kronor har vi skapat ett effektivt och modernt sågverk där vi kan producera en ännu större volym till lägre kostnad och möta efterfrågan på våra hållbara produkter. Investeringen gör anläggningen väl rustad för framtiden och stärker vår position på marknaden.
Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.