Nytt rekord för höstplantering

Hösten 2016 planterades 6,1 miljoner skogsplantor från Södra. Det är en ökning med 1,3 miljoner plantor jämfört med höstplanteringen 2015. Under 2016 levererade Södra totalt 33,6 miljoner skogsplantor.

Hösten 2015 planterades närmare 5 miljoner plantor från Södra. Inte sedan stormåren 2005 och 2007 hade så stor volym plantor satts på hösten. Nu har det rekordet slagits med över 1 miljon plantor.

- Det är roligt att vi ännu en säsong ökar volymen plantor som sätts på hösten. Anledningen är dels att vi kunnat erbjuda fler plantor, och dels att skogsägarna upptäckt fördelen med att plantera på hösten, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor.

En fördel med att plantera tidigt på hösten är att plantans rötter växer fast i marken redan då. Det gör att tillväxten kommande vår kan starta på ett bättre sätt. En anledning till den ökade försäljningen av plantor på hösten är att Södra erbjuder plantor med skydd mot olika typer av angrepp, till exempel viltbetning.

Södra har under lång tid arbetat med att utveckla skogsbruksmetoder för ökad tillväxt i skogen. Ett viktigt område handlar om skogsföryngring och produktion av förädlade plantor. Plantförädling handlar inte enbart om ökad tillväxt utan också om att ta fram plantor som ger skogar med hög virkeskvalitet och stor motståndskraft mot insekts- och svampangrepp. Genom detta arbete säkerställer Södra en långsiktigt god tillgång till skog i Sverige.

- Över 90 procent av de plantor som vi idag säljer är förädlade plantor med högre tillväxt än icke förädlade plantor. Eftersom skogen kan användas till många produkter som behövs för klimatomställningen, så är en stabil tillgång av skogsråvara viktig för hela samhället, säger Johan Jonsson.

För kommentarer: 
Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor
Tel: 070-313 70 95

Presskontakt:
Södras presstelefon
Tel: 0470 – 890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Över 90 procent av de plantor som vi idag säljer är förädlade plantor med högre tillväxt än icke förädlade plantor. Eftersom skogen kan användas till många produkter som behövs för klimatomställningen, så är en stabil tillgång av skogsråvara viktig för hela samhället.
Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor