Ökad export av energiprodukter

Södras produktion av bioenergi växer, och allt fler avtal sluts. Nu ökar även exporten av energiprodukter. Det är framförallt på den danska marknaden det finns en stor efterfrågan, men intresse börjar vakna på fler marknader.

Södras marknad för energiprodukterna är i första hand Sverige, men exportmarknaden växer. Förutom den danska marknaden finns också ett stort intresse i Norge, och i England används stora volymer för att ersätta kol. I  Danmark används Södras energiprodukter både av enskilda konsumenter och större värmeverk. Leveranserna består framförallt av pellets och briketter, men även av spån. Pellets och briketter har en högre täthet än sågspån och är alltså mer energieffektiva. När dessutom större volymer kan fraktas med färre transporter, blir effekten dubbel.

- Vi har inte sett slutet av det här än, säger Gustav Tibblin, direktör Affärsutveckling Södra. - Bioenergi är en framtidsfråga för hela samhället, och Södras råvara står sig oerhört väl på marknaden. Råvaran från våra medlemmars gårdar kommer från ett ansvarsfullt och certifierat skogsbruk, och vi tar vara på alla delar av trädet.

Nya energiprodukter
Ett exempel på nya energiprodukter är de briketter, så kallade "värmeloggs", som görs på sågverket i Kinda. Det är symmetriska klavar för eldning i kamin som tillverkas av spånet från det sista steget i sågverksprocessen, efter att timret torkats och hyvlats. Produkten har alltså uppstått ur ett biflöde, och efterfrågan ökar:

- Vi har på två år gått från en årsproduktion på ett hundratal pallar till 1500 pallar, säger Patrik Wass, sågverkschef i Kinda. - Med briketterna får kunderna både längre bränntid och mer värme jämfört med vanliga vedklabbar.

Energiproduktionen har en naturlig plats i Södras verksamhet, menar Gustav Tibblin, som pekar på att Södra producerar både energi, el och bränsle som del av alla processer, både i skogen, på bruken och i sågverken.

- Den småländska kulturen sitter djupt i våra rötter; låt inget gå till spillo, säger Gustav Tibblin.- Samtidigt står samhället inför ett växelspår; vi måste flytta oss från fossil energi till bioenergi. Och där både kan och vill vi vara med och bidra. Vi odlar ju energi.

För kommentarer: 
Gustav Tibblin, direktör Affärsutveckling Södra,
070- 573 4985

Patrik Wass, sågverkschef i Kinda,
070 - 226 0968

Presskontakt:
Södras presstjänst, 0470 - 890 90

Fakta
Bioenergi är energi från biologiska, förnybara material. Biobränsle är bränsle från biologiska material som kan användas i fjärrvärmeverk, industri, fordon, etc. Biodrivmedel är den typ av biobränsle som används som bränsle i just fordon.

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media