Ökad hänsyn till skogens vatten

Nu är Södra först i landet med att teckna gröna skogsbruksplaner* som omfattar miljöhänsyn för vattendrag. Det är det senaste steget i Södras naturvårdsarbete.  

Som första skogliga aktör i Sverige inkluderar nu Södra hänsyn för vattenmiljön i de gröna skogsbruksplanerna. Arbetet är ett led i att öka kunskapen om vatten och skapa bra livsmiljöer i och vid skogens vattendrag. Det kallas ”blå målklassning” och innebär att man beskriver de värden som finns i vattendraget och anger vilken hänsyn eller åtgärder som behöver göras i och bredvid vattendragen för att bevara eller förstärka värdena.

Tidigare har Södra arbetat med att dela in skogsbestånden i olika naturvårdsmålklasser och tagit hänsyn till vattnet enligt miljöcertifieringen och skogsvårdslagen. Nu ökar Södra ambitionsnivån och adderar även en systematisk målklassning av vattnet.

- Det här är ett viktigt steg för att ytterligare förbättra hänsynen till vatten och till de naturvärden som är kopplade till vatten. Skogen är en viktig del för att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle, och då krävs en bra balans mellan ett aktivt brukande och en bra miljöhänsyn, säger Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog.

Naturvärdesbedömning av vatten och de blå målklasserna togs fram av världsnaturfonden (WWF) och ett nätverk av skogliga aktörer. Södra är nu första skogliga aktör som implementerar detta i den dagliga verksamheten. Naturvärdesbedömningen av vattendraget ligger till grund för en blåmålklassning. Klasserna är sedan viktiga redskap för att hantera naturvärden vid vatten och ange ambitionsnivån för vattenmiljön. 1 september lanserades de blå målklasserna i Södras skogsbruksplaner och framöver kommer de även bli tillgängliga digitalt.

- I förlängningen kommer detta bland annat innebära att vi, skogsägaren och entreprenören enkelt har tillgång till informationen var vi än är. Vi arbetar hela tiden med att hitta nya lösningar för att ständigt förbättra och utveckla skogsbruket, säger Tomas Rahm.
 

För kommentarer:  
Tomas Rahm, miljöchef, Södra Skog
Tel: 0470 – 893 33
Presskontakt:  Södras presstjänst
Tel: 0470 – 890 90
E-post: press@sodra.com
 

Faktaruta
De fyra blå målklasserna:
  • VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn. Här visar du den hänsyn som normalt krävs enligt miljöcertifiering och skogsvårdslagen.
  • VF - vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn. Här finns en förstärkt ambition för kantzonen, mängden död ved och hänsynen vid körning.
  • VS - vattenmiljö med särskilda vattenvårdsåtgärder. Här är ambitionerna höga. Aktuella åtgärder kan vara återskapande, nyskapande eller restaurering. Hur dessa åtgärder ser ut avgörs från fall till fall och beroende på målet med insatsen.
  • VO - vattenmiljö som lämnas orörd. Här finns känsliga vattenmiljöer som mår bäst av orördhet. Dessa områden har redan eller kan få höga naturvärden.


*Södras gröna skogsbruksplan är ett verktyg och stöd för skogsägaren. Den innehåller en sammanställning av skogstillståndet, målen med fastigheten och planerade åtgärder för ett miljöanpassat och ekonomiskt framgångsrikt skogsbruk.

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är ett viktigt steg för att ytterligare förbättra hänsynen till vatten och till de naturvärden som är kopplade till vatten. Skogen är en viktig del för att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle, och då krävs en bra balans mellan ett aktivt brukande och en bra miljöhänsyn.
Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog