Övervakning av granbarkborre i hela Götaland

Report this content

Södra har under våren infört svärmningsövervakning för att kunna visa var och när det finns risk för angrepp av granbarkborre. Övervakningen sker med hjälp av barkborrefällor som töms av förtroendevalda skogsskyddsombud. 

Syftet är att starta inventering och avverkning vid lämpligaste tidpunkt. Vi får en god uppfattning om när den nya generationen startar och kan göra prognoser för när den är färdigutvecklad. Resultatet presenteras på www.sodra.com/granbarkborrekarta.

– Med denna kunskap kan skogsägare välja rätt tid för att leta efter angrepp och bekämpa skadorna på ett effektivt sätt, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra. 

Övervakningen utförs av Södras förtroendevalda skogsskyddsombud som varje måndag sedan vecka 15 rapporterar in hur många granbarkborrar som har fångats i fällorna. Inrapporteringen sker från 25 olika platser i hela Götaland och visas upp på Södras externa webb.

–På det här sättet kan vi följa svärmningen i hela vårt verksamhetsområde och som skogsägare kan du följa utvecklingen just där du har din skog, säger Magnus Petersson.

–Att vi i krissituationer som den här har möjlighet att kraftsamla och mobilisera en organisation som övervakar och informerar våra medlemmar om granbarkborrens utveckling, är en av styrkorna med vår förening. På det här sättet kan alla skogsägare ta del av bästa möjliga information om granbarkborreläget som går att få, säger Sonny Schön, skogsskyddsombud i Södra.

 

Följ granbarkborrens utveckling på:
https://www.sodra.com/granbarkborrekarta

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra
Tel: 0470- 893 53

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera