Seger för markägares integritet

Report this content

Södra har under lång tid kritiserat Skogsstyrelsen för den digitala publiceringen av avverkningsanmälningar. Nu har Förvaltningsrätten i Jönköping i en dom meddelat att avverkningsanmälningar från en enskild markägare, som Södra varit ombud för, inte får publiceras digitalt.

– Domen är tydlig med att publiceringen bryter mot personuppgiftslagen. Ett minimum är att Skogsstyrelsen snarast inför rutiner som möjliggör samtycke av markägarna innan avverkningsanmälningar görs digitalt publika. Helst bör publiceringarna upphöra helt och hållet, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander som varit drivande i ärendet och representerat landets fyra skogsägarföreningar.

Domen visar att det inte finns sakliga skäl till att låta det allmänna intresset väga tyngre än den enskildes integritet.

– Det är viktigt att våra medlemmar har tillit till Skogsstyrelsen som både arbetar med rådgivning och tillsyn. Men förtroendet har skadats genom att myndigheten tagit så lätt på den personliga integriteten, säger Södras ordförande Lena Ek.

Skogsstyrelsens beslut att publicera avverkningsanmälningar digitalt har genomförts utan dialog med de skogsägare som berörts. 

– Vi har en lång tradition av öppenhet som ska värnas och vi motsätter oss inte att avverkningsanmälningar klassas som allmän handling. Men offentlighetsprincipen kom till för att medborgarna ska ha insyn i den offentliga verksamheten, inte för att myndigheter ska göra medborgarnas liv så transparenta som möjligt. Nu förväntar vi oss att Skogsstyrelsen upphör med sin övervakning och i stället försöker reparera förtroendeskadan, avslutar Lena Ek.

 

Bakgrund:
Skogsstyrelsen har sedan februari 2016 publicerat avverkningsanmälningar digitalt, utan markägares samtycke.

Samma år uppmanade Södras stämma och övriga skogsägarföreningars stämmor myndigheten att införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att godkänna en publicering, vilket Skogsstyrelsen hittills vägrat.

Södra ställde under hösten 2016 frågan till 300 markägare i samband med slutavverkningar om de godkände digital publicering av uppgifterna. 97 procent svarade nej.

Södra har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen.Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Jönköping 2017-08-31. Den slår fast att Skogsstyrelsens beslut är överklagningsbart och att personuppgifterna ska rättas, vilket innebär att de ska tas bort.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Örlander, Skogsstrateg,
Tel: 0470-89362

Södras presstjänst:
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media