Skador på 1,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland

Södra har nyligen inventerat skadeläget för granskogen efter sommarens angrepp av granbarkborre. Totalt uppskattas 750 000 kubikmeter vara skadat och döende på Södras medlemsfastigheter. Medlemsarealen utgör cirka hälften av den totala skogsmarksarealen, vilket tyder på att ca 1,5 miljoner kubikmeter kan vara skadat i Götaland.

- Inventeringen visar att skadorna varierar mycket inom Södras område och inte oväntat hittar vi mest skador i sydöstra delarna av Götaland medan de västra områdena uppvisar mer normala skadenivåer, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Södras inventering har gjorts på fler än 200 fastigheter och ger en preliminär bild av skogsskadors omfattning och geografiska utbredning. Hur stor andel som inte upptäckts är svårt att bedöma, men läget är med säkerhet värre eftersom träd som angripits sent på säsongen fortfarande kan ha grön barrfärg.

- Som skogsägare är det viktigt att du inventerar din fastighet så snart som möjligt för att identifiera skadorna. Vi uppmanar till självverksamhet när angreppen är av mindre omfattning och vi kommer att hjälpa skogsägare som har behov.

Avverkningarna är redan i full gång på flera platser och arbetet kommer att pågå hela hösten och vintern. Genom att avverka angripna träd kan virkesvärdet i viss mån räddas. Att få ut insekter ur skogen minskar även skadorna inför kommande säsong.

- Men först och främst kommer säkerheten. Saknar man erfarenhet och nödvändig kunskap så sök professionell hjälp, uppmanar Olof Hansson.

 

Bildtext:
Skadorna av granbarkborre är omfattande på Södras medlemsfastigheter. Volymmåttet anger m3fub per hektar.

För frågor, vänligen kontakta: 
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog,
Tel: 0470-857 67

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media