Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi i nytt långsiktigt samarbete

Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi AB har tecknat ett nytt 10-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser. Avtalet innebär att Södra Cell levererar biobränslebaserad restvärme till Karlshamn Energis fjärrvärmenät. Det nya avtalet har möjliggjorts genom den nya indunstningsanläggning Södra Cell investerar i och kommer innebära ökade leveranser från Södra.

- Södras styrelse har beslutat om stora investeringar i Mörrum. Den nya 7-effektsindunstningen är ett viktigt steg i vår strategiplan att bygga ut produktionskapaciteten. Att den även möjliggör ökade energileveranser av fjärrvärme men också el och biobränsle ser vi som mycket positivt säger Stefan Sandberg Platschef på Södra Cell Mörrum.

Parterna började samarbetet kring fjärrvärme redan i slutet av 1980-talet och har utvecklat det genom åren i takt med att fjärrvärmenätet byggts ut. Idag är fjärrvärmenätet utbyggt i Asarum, Karlshamn, Mörrum och Svängsta tätorter och omfattar leverans till drygt 1 500 kunder.

- Det är mycket glädjande att vi tecknat ett nytt långsiktigt avtal, detta borgar för en fortsatt satsning på utbyggnad av fjärrvärmenätet, en stabil prissättning till våra kunder och fossilfri fjärrvärmeleverans, säger Anders Strange VD på Karlshamn Energi AB.

För mer information:

Anders Strange, VD Karlshamn Energi,
Tel: 0454-818 40

Stefan Sandberg, Platschef Södra Cell Mörrum,
Tel: 0454-55 550

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media