Södra certifierar ytterpanel

Report this content

Södras sågverk i Långasjö har certifierats av Svenskt Trä att producera certifierad målad panel, CMP. Det står för kvalitetssäkrade och industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor.

För att bli certifierad leverantör av CMP måste man uppfylla de krav och riktlinjer som ställs och som är framtagna av Svenskt Trä.

- CMP innebär att vi som leverantör kan garantera kvalitet, när det gäller bearbetning, ytbehandling, färgsystem och träråvara. Märkningen gör att varje bräda kan spåras, vi vet var den kommer ifrån och vilken behandling den har fått längs vägen. Med CMP har vi en kvalitetssäkrad panel, en produkt som har en ”stämpel” och därmed en garanti att vara så bra det bara går. Dessutom är det ett hållbart alternativ för beklädnad av ytterväggar, säger Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood Skandinavien.

Vid tillverkningen av CMP dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet. Färger som används för tillverkning av CMP är testade och godkända av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera en lång livslängd och ett enhetligt resultat.

Södra började redan 2013 att producera grundmålad ytterpanel vid sågverket i Långasjö. Den målade ytterpanelen har varit och är en succé och försäljningen ökar kraftigt för varje år. Med CMP tar Södra nästa steg i utvecklingen.

- Vi ser CMP som en framtidsprodukt som minskar tidsåtgången vid projektering och montering, minskar antalet underhållsinsatser under fasadens livslängd och minskar totalkostnaden. En stor fördel är att den kan monteras året om. Det ökar förutsättningarnaför ett ökat träbyggande i Sverige. Det är viktigt i klimatomställningen med hållbara funktionella alternativ, säger Fredrik Gustavson.

För kommentarer:
Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood Skandinavien,
Tel: 072 – 23 51 103

Presskontakt:
Södras presstjänst
Tel: 0470 - 890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media