Södra erbjuder unik skoglig utbildning

Till hösten erbjuder Södra ett 50-tal utbildningstillfällen för privata skogsägare enligt ett unikt koncept.

- Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare, säger Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan.

Målet med skolan är främst att förmedla skogliga kunskaper genom kurser och utbildningar. Tanken är även att öka gemenskapen mellan skogsägare och inspirera till ett aktivt brukande av skogen och en ökad tillväxt och lönsamhet på skogsgården.

- Vi vet att många skogsägare, framförallt nyblivna, och personer som funderar på att köpa skog har stort intresse av att lära sig mer om skogliga frågor. Ambitionen är att utbildningarna inom Södraskolan ska tillgodose dessa behov. Upplägget i de olika kurserna är fastlagt, men även deltagarnas frågor styr innehållet, säger Ola Svanberg.

Under våren har flera kurser genomförts och till hösten planeras för ytterligare ett 50-tal utbildningstillfällen. Kurserna i Södraskolan är anpassade till deltagarnas förkunskaper och anordnas av lokalt utsedda kursledare med stor skoglig kompetens. Kursutbudet ska spegla den efterfrågan på skoglig kunskap som finns bland privata skogsägare. Kurserna som erbjuds håller hög kvalitet på upplägg samt kursmaterial och litteratur och har god dokumentation.


- Södra har en lång tradition i att utbilda skogsägare, medlemmar och förtroendevalda. Genom Södraskolan höjer vi kunskapen och erfarenheten ute hos skogsägarna. På så sätt möter vi både kunskapsbehovet på skogsgården och därigenom även omvärldens intresse av en god balans mellan miljö och produktion i skogslandskapet, säger Mats Blomberg, näringspolitisk expert hos Södra.

För mer information, kontakta gärna:
Ola Svanberg, ansvarig för Södraskolan, 0470-857 95
Mats Blomberg, näringspolitisk expert Södra, 0706-45 43 85
Magnus Berg, informationsdirektör Södra, tfn 070-52 894 83

Eller läs mer på: http://skog.sodra.com/Sodraskolan/

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med Södraskolan tillhandahåller vi skoglig utbildning i ny tappning enligt ett koncept som är unikt i Skogssverige. Det är solida skogliga kurser, med gediget kursmaterial som hålls till en rimlig kostnad för privata skogsägare.
Ola Svanberg, huvudansvarig för Södraskolan