Södra går över till kvartalsrapporter

Från och med 2017 kommer Södra att gå över till ekonomiska rapporter per kvartal. Den första kvartalsrapporten släpps den 20 april. Södras bokslut för 2016 släpps den 17 februari.

Södra rapporterar för närvarande sitt ekonomiska resultat per tertial, det vill säga tre gånger per år. Från och med 2017 går Södra över till att i stället rapportera fyra gånger per år, per kvartal.

Södra anpassar sig därmed till de krav som ställs på företag som har marknadsnoterade instrument, vilket Södra har i och med den gröna obligation som sedan 2016 finns noterad på börsen, Nasdaq.

- Det är i linje med vårt sätt att vara öppna och transparenta i vår ekonomiska rapportering, som vi utvecklar kontinuerligt, säger vd och koncernchef Lars Idermark.

Södras bokslut för 2016 presenteras den 17 februari. Södras rapporter för 2017 kommer att presenteras den 20 april (kvartal 1), den 19 juli (kvartal 2), den 18 oktober (kvartal 3). I februari 2018 presenteras bokslut för 2017.

För frågor, vänligen kontakta Södras presstjänst,
press@sodra.com, tel 0470-890 90

Kalendarium Södras finansiella rapportering 2017
Bokslut 2016: 17 februari 2017

Kvartal 1: 20 april 2017

Kvartal 2: 19 juli 2017

Kvartal 3: 18 oktober 2017

Kvartal 4: februari 2018

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media