Södra har beslutat om energiinvesteringar i Värö

Södra Cells styrelse fattade den 30 maj beslut om två energiinvesteringar vid Södra Cell Värö. Investeringarna omfattar en ny mesaugn och en ny pelletsanläggning.

-          Genom investeringarna kan vi öka energieffektiviteten ytterligare vid Värökombinatet, samtidigt som vi skapar en lönsam förädling av medlemmarnas virkesråvara, säger Gunilla Saltin, tillförordnad koncernchef och vd för Södra Cell.

En ny mesaugn möjliggör en minskning av förbrukningen av olja och bark. I stället används biobränsle i form av träpulver. Mesaugnen används för att kunna återavända kalk i massaproduktionen. Den befintliga mesaugnen vid Södra Cell Värö har inte tillräcklig kapacitet för att uthålligt klara den kalkproduktion som behövs vid bruket.

I projektet ingår även byggandet av en helt ny pelletsanläggning som kommer att leverera biobränsle både till den nya mesaugnen och till externa kunder. Råvaran till pelletsanläggningen kommer från Södra Timbers sågverk i Värö. Med den ökade produktionen vid det nya sågverket ökar även mängden kutterspån och sågspån. Genom investeringen kan dessa biprodukter förädlas till ett biobränsle med högt energiinnehåll som lämpar sig väl för försäljning, men även som bränsle i den nya mesaugnen. De båda beslutade investeringarna är en del i arbetet med att dra nytta av de kombinatsfördelar som finns i Värö.

-          Vid Värökombinatet har vi tillgång till både råvara, i form av spån, och energi för att torka den till pellets. Därmed har vi förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion av ett högförädlat biobränsle, säger Gunilla Saltin.

Den nya mesaugnen och pelletsanläggningen beräknas tas i drift i slutet av 2013.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Gunilla Saltin, tf koncernchef och vd Södra Cell, 0470-894 26
Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö, 0340-62 81 02

Pressbilder finns för nedladdning på Södras hemsida.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar