Södra höjer priset för barrmassa i Europa från 1 april

Efter en tid av sjunkande massapriser under fjolåret har marknaden för barrmassa under början av 2016 stabiliserats, och utsikterna är fortsatt goda. Ett antal globala prisinitiativ har redan tagits.

"Vi vet av erfarenhet att våren karaktäriseras av starkare efterfrågan än inledningen av året, och det är också den tid på året då många Europeiska massaproducenter tar underhållsstopp. Vi förväntar att marknaden kommer att stärkas ytterligare", säger Magnus Björkman, VD för Södra Cell International.

Som en följd av starkare global marknad och stabil efterfrågan höjer Södra sitt marknadspris för barrmassa i Europa till 810 USD/ton. Det nya priset gäller från 1 april 2016.

För mer information, kontakta:
Magnus Björkman, VD för Södra Cell International, +46 70-265 75 22
Henrik Wettergren, Sales Director Europe, +46 73 069 70 12

Presskontakt: Södras presstelefon, tel: 0470 890 90

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera