Södra höjer virkespriserna

Report this content

Den höga efterfrågan på timmer håller i sig. Därför höjer Södra nu priset för grantimmer, talltimmer, klentimmer och kubb.

Södras sågverk i Götaland fortsätter att producera på en hög nivå och efterfrågan på timmer är stor. Det gäller för såväl normaltimmer av gran och tall som för klentimmer och kubb. Södra höjer därför virkespriserna från och med i dag, den 20 januari.

– Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter har klarat utmaningarna under det senaste året på ett så bra sätt. Det var länge sedan efterfrågan på sågråvara var så hög som nu. Men det är samtidigt svårt att spå hur länge utvecklingen håller i sig, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker, men gynnas av att vaccin mot covid-19 nu rullas ut i stora delar av världen. Södras sågverk producerar på höga nivåer och takten bedöms också att hålla i sig under våren.

– Vår produktion i skogen går nu in i en intensivare period. Vi har goda förutsättningar, men måste fortsatt ha ett stort fokus på de granbarkborreangrepp vi har på medlemsmark. Detta för att minimera riskerna för kommande angrepp under 2021, säger Olof Hansson.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 20 januari 2021:

  • Grantimmer höjs med 30 kr/m³fub
  • Talltimmer höjs med 30 kr/m³fub
  • Klentimmer och kubb höjs med 25 kr/m³fub

För mer information, vänligen kontakta: 
Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog,
Telefon: 0470-857 67
E-post:
olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media