Södra introducerar ny teknik för bättre skogsvårdsuppföljning

Tack vare investering i ny teknik har Södra vidareutvecklat sitt uppföljningssystem av skogsvårdsåtgärder. Med hjälp av iPads och egenutvecklade appar kan de som utför uppföljningen nu få ut och återkoppla resultatet till entreprenören direkt när sista provytan är klar.

        Vårt uppföljningsarbete av skogsvårdsinsatserna har utökats med återkoppling. Vi är tidigt ute med att ta hjälp av den nya tekniken som ger rationell uppföljning och snabb återkopplingen till våra skogsvårdsentreprenörer. Snabba återrapporter är ett värdefullt kvitto på det arbete som har utförts och då vet entreprenörerna vad som fungerar bra och vilka delar som kan förbättras. Att vi snabbare kan rätta till eventuella brister, likaväl som att förstärka det som är bra, förbättrar oss som leverantör. Det gynnar naturligtvis skogsägarna, säger Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef i Södra Skog. 

Södra har sedan flera år standarder för skogsvårdsåtgärderna markberedning, plantering, röjning och gallring som beskriver hur jobbet ska vara gjort för att uppfylla Södras högt ställda kvalitetskrav. Systematisk uppföljning av Södras gallringar började redan för ett 15-tal år sedan och kompletterades 2006 med föryngringsuppföljning. Sedan 2011 görs även uppföljning av genomförda röjningar.

        Vi har nu en heltäckande uppföljning av kvaliteten i vårt skogsvårdsarbete. Väl utförda skogsvårdsåtgärder är av stor betydelse för skogsgårdens lönsamhet på kort och lång sikt vilket är värdefullt för våra medlemmar, säger Magnus Petersson.

Södras arbete med att följa upp skogsvårdsåtgärderna utförs under sommaren av ett tjugotal personer. Flertalet av dem är studenter vid olika skogliga utbildningar som genom arbetet får värdefull skoglig praktik. Samtidigt ger det Södra en chans att lära känna några av kandidaterna till eventuella framtida anställningar.

För mer information, kontakta gärna:
Markus Steen, Södras skötsel-och teknikavdelning, tfn 0470-857 35
Kajsa Nilsson, HR-chef Södra Skog, tfn 0470-855 23

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar