Södra investerar drygt 100 MSEK i massabruket i Mönsterås

Södra investerar drygt 100 MSEK i massabruket i Mönsterås. Investeringen leder till effektivare energianvändning och ökar produktiviteten vid bruket.

Massabruket i Mönsterås är Södras största med en total årlig produktion om 750 000 ton barr- och lövmassa. Mönsterås är Södras äldsta bruk, grundlagt 1958, men är genom successiva investeringar ett av världens modernaste. Den nu beslutade investeringen gäller expanderad indunstning.

Södra är inne i en intensiv investeringsperiod där den nu aviserade investeringen är ytterligare ett led i att förbättra produktionen, säkerställa och förbättra den reda höga kvaliteten samt effektivisera energianvändningen.

Södras största pågående investering är utbyggnad av massabruket i Värö för drygt 4 miljarder kronor vilket gör att produktionen kan ökas från 450 000 ton till 700 000 ton. Dessutom investeras det i en ny flisfabrik för 700 MSEK vid massabruket i Mörrum.

För ytterligare information kontakta gärna:

Gunilla Saltin, affärsområdeschef Södra Cell, tfn 0470- 855 91
Carsten Wieger, platschef Södra Cell Mönsterås, tfn 0499-152 64
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, 0470- 894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar