• news.cision.com/
  • Södra/
  • Södra investerar i framtidens skogsskötsel – delar ut miljoner till nya forskningsprojekt

Södra investerar i framtidens skogsskötsel – delar ut miljoner till nya forskningsprojekt

Report this content

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till flera olika projekt, däribland forskning om framtidens skogsskötsel och byggelement av okonventionella träslag.

Södras forskningsstiftelse har delat ut drygt 250 miljoner till 200 olika forskningsprojekt sedan starten 1995. Nu sällar sig ytterligare sju projekt och sju miljoner kronor till skaran.

Södras forskningsstiftelse delar bland annat ut 2,8 miljoner kronor till projektet ”Framtidens skogsskötsel i södra Sverige - skogsskötsel för en grön omställning”. Bidraget är en del i ett större forskningsprogram, där målet är att utveckla skogsskötselmetoder som passar i framtiden – inte minst anpassningen till ett nytt klimat.

– Det är uppenbart att framtidens klimat kräver en annan skogsskötsel. Forskningsprogrammet kommer lägga fokus på etablering och skötsel av tall liksom skötsel av blandskogar och framtidens skogsskötselplaner. Detta kommer bidra med viktig kunskap för att klara omställningen av familjeskogsbruket, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Byggelement av udda träslag
Men det är inte bara viktigt att hantera framtidens träd. Vi måste också ta tillvara dem som redan finns. Därför delas drygt 1,8 miljoner kronor ut till projektet ”Fuktvariationer, formstabilitet och sprickkänslighet för lastbärande byggelement utförda med okonventionella virkeskvaliteter och träslagskombinationer.”

Det innebär att projektet kommer utreda hur byggelement kan göras av okonventionella träslag eller sådana som i dag sorteras bort.

– Projektet kommer att öka möjligheterna att använda lövträ och ”udda” sortiment vid byggande. Genom att använda all vår skogsråvara på bästa sätt gynnar vi skogsgårdens ekonomi och hjälper samtidigt utfasningen av fossila material, vilket stöttar klimatomställningen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag.

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com  

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2021 var 27 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media