Södra invigde två 74-tonslastbilar

I samband med sin föreningsstämma invigde Södra två virkesbilar på 74-ton. En övergång till lastbilar som kan lasta mer innebär färre transporter, vilket bidrar till mindre koldioxidutsläpp, och ökad trafiksäkerhet.

Bilarna ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut, Skogforsk, och där Södra är en av intressenterna. Södra har fått dispens från Trafikverket att köra lastbilar med totalvikt 74 ton. De är inte bredare eller längre än vanliga 60-tonsbilar men har flera axlar, vilket gör att de kan lasta mer.

- För Södra innebär det att antalet transporter kan minskas med cirka en tredjedel om vi kan gå över till den här typen av lastbilar, berättade Södras skogsdirektör, Håkan Larsson.

- Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Södras lastbilar drivs också med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar koldioxidutsläppen ytterligare. Utöver lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp innebär färre transporter på vägarna också en ökad trafiksäkerhet.

Bakgrund
Södra är en av intressenterna i Skogforsks ETT-projekt (En Trave Till) för större och tyngre skogstransporter. Inom projektet studeras ett flertal fordon i praktisk drift där man följer upp bland annat miljö (bränsleförbrukning och utsläpp), trafiksäkerhet och kostnader. Två huvudtyper av längre och/eller tyngre fordon studeras:

  • ETT-fordon, (En Trave Till) med längd 30 m (max 32 m) och vikt max 90 ton
  • ST-fordon (Större Travar) med normal längd (max 25,25 m) och vikt max 74 ton

Genom invigningen startar Södras praktiska bidrag till projektet. Två 74-tonsekipage kommer nu att börja köra, ett rundvirkesekipage och ett flisekipage.

Skogforskprojektet har hittills visat att om dagens ca 2000 konventionella 60 ton tunga timmerlastbilar ersätts av 30% ETT-fordon och 70% ST-fordon skulle antalet fordon kunna minskas till ca 1300. Samtidigt skulle den totala bränsleförbrukningen då sänkas med 45 miljoner liter diesel per år. Färre tunga transporter på vägarna ger även en förbättrad trafiksäkerhet.

Regeringen har gett Transportstyrelsen och Trafikverket i uppdrag att under sommaren förbereda för att lastbilar med max 74 tons totalvikt permanent ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet. Målet med projektet är att samla kunskap och praktiska erfarenheter av tyngre fordon inom skogsbruket.

Fördelarna med de tyngre ekipagen är:

  • Lägre utsläpp per transporterat ton. 100% biodiesel bidrar också till detta.
  • Färre transporter på vägarna ger förbättrad trafiksäkerhet
  • Lägre transportkostnader
  • Färre transporter på skogsbilvägarna minskar risken för sönderkörning av vägar

Södras fordon
Båda Södras fordon kommer att drivas av 100% RME (från rapsolja). Eftersom ekipagen har fler axlar kommer axeltrycket att vara lägre än för ett konventionellt 60-tonsekipage. Rundvirkesekipaget består av en Volvolastbil med 5-axligt släp. Det kommer att vara det första ekipaget med konventionell släpvagn och 4+6 bankar för att kunna transportera ved i tremeterslängder. Bilen kommer att placeras i Lenhovda och ersätta ett konventionellt 60-tonsekipage. Bilen har ett transportområde som täcker södra Götaland. Fyra chaufförer har utbildats.

Flisbilsekipaget har placeringsort Nybro och kommer att transportera flis, bark, spån, sågade trävaror, pappersmassa mm. Ekipaget består av en Scaniabil med dolly och trailer. Den har samma antal axlar som rundvirkesekipaget. Bilen kommer främst att hantera transporter från sågverket i Långasjö, men även andra av Södras anläggningar. Tre chaufförer har utbildats.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Larsson, skogsdirektör Södra, tfn:
0705-89 45 10
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81
Johan Jonsson, produktionschef Södra Skog, tfn: 0703-13 70 95

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Södras lastbilar drivs också med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar koldioxidutsläppen ytterligare. Utöver lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp innebär färre transporter på vägarna också en ökad trafiksäkerhet.
Håkan Larsson, Södras skogsdirektör