Södra justerar massavedspriser

Södra höjer priset på aspmassaved med 25 kronor per m3fub. Samtidigt sänks priset på barrmassaved och massavedssortimentet övrigt löv med 20 kronor per m3fub som anpassning till den rådande efterfrågan och lagersituationen.

Från och med idag, den 13 april, höjer Södra priset på aspmassaved med 25 kronor per m3fub.

-          Prishöjningen är möjlig tack vare att Södra Cell nu kan blanda in flera lövträdslag vid produktionen av textilmassa och har en fördel av trädslagsren hantering, säger Håkan Svensson, Södras skogsdirektör.

Samtidigt sänker Södra priset på barrmassaved och massavedssortimentet övrigt löv med 20 kronor per m3fub. Däremot lämnas priset på övriga lövmassavedssortiment tills vidare oförändrat.

-          Prissänkningen på barrmassaved är en anpassning till den rådande efterfrågan och till att det är väldigt gott om råvara på Södras samtliga massabruk. Bakgrunden till prissänkningen på övrigt löv är att det är en fördel för massabruken i Mörrum och Mönsterås att få in trädslagsrena sortiment, avslutar Håkan Svensson.

Det nya aspmassavedspriset är 325 kronor per m3fub. Barrmassavedspriset är 280 kronor per m3fub och priset på sortimentet övrigt löv är 280 kr per m3fub. Björkmassavedspriset ligger kvar på 350 kronor per m3fub.

Samtliga prisförändringar gäller från och med idag, fredagen den 13 april 2012, kl 12.00.


För mer information, kontakta gärna:
Håkan Svensson, skogsdirektör, 0457-316 00

 

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar