Södra kartlägger stormen Egons framfart

Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu.

Enligt de första bedömningarna är skadornas omfattning efter Egon betydligt mindre än efter exempelvis stormarna Gudrun och Per 2005 respektive 2007 som skadade 75 respektive 16 miljoner kubikmeter i Götaland.

Ett intensivt arbete för att noggrant kunna bedöma omfattningen av stormen Egon pågår nu. För att kunna uppskatta den skadade virkesvolymen används ett stort antal referensfastigheter som är geografiskt spridda över Södras verksamhetsområde. Södra återkommer med information om skadad virkesvolym när dessa uppgifter är sammanställda.

De skador som hittills har identifierats är i första hand spridda vindfällen och mindre samlingar av nedblåsta träd i utsatta lägen, bland annat hyggeskanter. Skogsskador finns i stora delar av Södras verksamhetsområde, dock med en koncentration i västra Götalands och Jönköpings län kring Vänern och Vättern.

Södra rekommenderar stormdrabbade medlemmar att i första hand inventera skadorna på sina fastigheter och kontakta sin skogsinspektor. Södra uppmanar alla skogsägare att i alla lägen sätta säkerheten främst och att vara mycket försiktiga i stormupparbetningen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog, tfn 0705-894 510
Göran Örlander, Skogschef Södra Skog, tfn 0470-893 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn 0703-984 209

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar